Kredi Kartları

DenizBank Verified by Visa

DenizBank Verified by Visa Hakkında bilgiler bankaların kendisitelerinden alınmıştır.aynak gösterilmesi zorunludur. www.internetbankasi.org

DenizBank kredi kartı sahipleri için İnternet ortamında kredi kartı kullanarak yapacakları alışverişler artık daha güvenli

Visa kartınızı kaydetmek için tıklayın

Verified by Visa Hizmet Koşulları.

Verified by Visa (“Verified by Visa”) yetkilendirme servisini kullanmayı seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen Verified by Visa hizmetini kullanmadan önce Hizmet Koşulları Sözleşmesini dikkatlice okuyunuz. Bu sözleşmede “Düzenleyen” Kredi Kartınızı veya Banka Kartınızı düzenleyen finans kuruluşuna, “biz”, “bize” veya “bizim” ifadeleri Düzenleyici ile kart işlem ve web barındırma servis sağlayıcılarına, ve “siz,” “size,” veya “sizin” ifadeleri ise Verified by Visa kullanıcısına hitap etmektedir.

Bu Hizmet Koşulları Sözleşmesi, Düzenleyicinin sizinle akdetmiş olduğu Kart Kullanım Sözleşmesi veya sözleşmelerini (“Kart Hamili Sözleşmesi”) desteklemektedir. Verified by Visa Hizmet Koşulları Sözleşmesine ek olarak ayrıca, Verified by Visa’nın kullanıldığı kart işlemlerini düzenleyen Kart Kullanım Sözleşmesini de kapsamaktadır.

İşbu Verified by Visa Hizmet Koşulları belgesi ile Düzenleyicinin Hizmet Koşulları Belgesi ve Düzenleyicinin Kredi Kartı Sözleşmesi ve Üyeliğin İfşası Sözleşmesi arasında ihtilaf vukuunda Düzenleyicinin Kredi Kartı Sözleşmesi ile Üyeliğin İfşası Sözleşmesi esas alınacaktır.

1. HÜKÜMLERİN KABULÜ

a. Verified by Visa size sağladığı hizmetleri aşağıdaki Hizmet Koşulları (“HK”) ile sizinle Verified by Visa’nın kullanıldığı kart işlemlerini düzenleyen Kart Kullanım Sözleşmesi kapsamında sağlamaktadır. HK size bilgi verilmeksizin zaman zaman güncellenebilir. Hizmetin Kullanımı hükümlerin tarafınızca kabul edildiğini gösterir. Tarafınız zaman zaman bu bölgeye gönderilebilecek olan her türlü kurala veya Verified by Visa’ya ilişkin kurallara da tabidir.

b. Tarafınız bir Verified by Visa hesap ve şifresi oluşturmanın ve/veya Verified by Visa kullanımının işbu HK’nın kabul edildiği anlamına geldiğini ve de Verified by Visa’nın bu HK üzerindeki revizyonlar sonrasında da kullanılmaya devam etmesinin, ilgili revize edilmiş hükümleri ve gönderilmiş, yürürlükteki hüküm ve kuralları da kabul etmiş sayılacağınızı onaylar.

c. Aksi kesin bir şekilde belirtilmediği sürece, Verified by Visa üzerinde düzenleme, geliştirme veya diğer türlü değişikliklere sebep olan bilumum yeni özellik de bu HK’ya konu olacaktır.

d. Düzenleyicinin Verified by Visa (veya herhangi bir bölümü) üzerinde, herhangi bir zamanda veya belirli aralıklarla önceden bildirmeksizin değişiklik yapma veya geçici yada sürekli olarak durdurma hakkı saklıdır.

2. Verified by Visa’nın TANIMI

Verified by Visa size, Verified by Visa’nın kullanıldığı online ve diğer işlemlerinizde, ilgili işlemler sırasındaki yolsuzluk oranını azaltmak suretiyle arttırılmış güvenlik sağlamaktadır. Verified by Visa için kaydolmak tarafımıza, aşağıdaki 5. bölümde daha ayrıntılı bir şekilde açıklandığı üzere, gelecekteki online işlemleriniz ile ve Verified by Visa’nın kullanıldığı diğer işlemlerle ilgili olarak kimliğinizin teyit edilmesi amacıyla kullanılmak üzere kişisel bilgilerin sağlanmasını da içermektedir. Verified by Visa ayrıca kayıt tutmak ve raporlama amaçlı olarak da kullanılabileceği gibi, işlemlerden kaynaklanabilecek ihtilafların çözümlenmesine de yardımcı olmak amacıyla kullanılacaktır. 3 no.’lu bölümde belirtilen tarafınıza ait Kayıt Verileri ile diğer kişisel bilgiler, aşağıda, 7. bölümde daha ayrıntılı bir biçimde açıklandığı üzere, kuruluşlarla paylaşılmayacaktır.

3. KAYDOLMAYA İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜKLERİNİZ

Tarafınız:

a. Verified by Visa’nın kayıt formu tarafından (“Kayıt Verileri”) istenilen gerçek, doğru, güncel ve eksiksiz bilgiyi sağlamayı;

b. Kayıt Verilerini muhafaza etmeyi ve bilgileri gerçek, doğru, güncel ve eksiksiz olarak tutmak üzere derhal güncellemeyi kabul eder. Gerçek, doğru, güncel olmayan veya eksik bilgi vermeniz veya Kayıt Verilerinizin gerçekdışı, yanlış, eski veya eksik olduğuna dair makul şüphelerimizin bulunması halinde tarafımız, tarafınızın Verified by Visa kullanımını şimdi veya gelecekte sona erdirme, iptal etme veya reddetme hakkına sahiptir.

4. 4. KAYIT İŞLEMİ

a. Verified by Visa hizmetinden faydalanmak için bize, kimliğinizi ve belirtilen kredi veya banka kart yada kartlarının yetkili sahibi olduğunuzu teyit etmemiz amacıyla belirli bilgiler sağlamanız gerekmektedir. Sağladığınız bilgiler, tarafınız ve kredi veya banka kartlarınız ile ilgili olarak dosyamızda yer alan ve bir yada birden fazla üçüncü şahıslardan edindiğimiz, veyahut da bir üçüncü şahıs tarafından muhafaza edilmekte olan bilgilerinizle karşılaştırılıp onaylanacaktır.

b. Kimliğinizi teyit edebilmemiz açısından tarafımıza yeterli bilgi sağlamamanız halinde Verified by Visa’ya kayıt yapmanıza izin vermeme hakkımız bulunmaktadır. Tarafımıza sağladığınız bilgilerin doğru olduklarını ve Verified by Visa için kayıt ettirdiğiniz tüm kredi kartı ve banka kartlarını yasal olarak kullanma hakkınızın bulunduğunu taahhüt ediyorsunuz.

c. Verified by Visa’ya başarılı bir şekilde kayıt yaptırmadığınız takdirde ticari kuruluş, Visa kredi kartınız veya banka kartınızı e-ticaret veya Verified by Visa’ya ilişkin diğer işlemlerde yapılan ödemeler için kabul etmeyecektir.

d. Verified by Visa’yı kullanmak için World Wide Web erişiminizin olması ve bu erişime bağlı bilumum hizmet bedellerini ödemeniz gerekmektedir. Buna ek olarak bir bilgisayar, modem veya bir diğer bağlantı cihazı dahil olmak üzere World Wide Web bağlantısını sağlayabilecek ekipmanlara da gereksinmeniz vardır.

e. Verified by Visa kullanarak yapacağınız Verified by Visa kayıt işlemleriyle ilgili olarak sormak istedikleriniz için doğrudan müşteri hizmetleri departmanımızla irtibat kurmanız gerekmektedir.

5. ONAY İŞLEMİ

a. Verified by Visa kayıt işlemi sırasında size bir şifre verilecek veya bir şifre seçmeniz istenecektir. Herhangi bir çevrimiçi işlem veya Verified by Visa’nın kullanıldığı bir işlem yapılırken, ticari kuruluşun bu işlemle ilgili Visa kart ödemenizi kabul etmesinden önce Verified by Visa şifreniz sorulacaktır. Verified by Visa şifrenizi bildiremediğiniz, yada Verified by Visa onay işleminizin bir diğer nedenden ötürü başarısız olması halinde ticari kuruluş Visa kredi kartınızı veya banka kartınızı ilgili işleme dair ödeme için kabul etmeyebilir.

b. Verified by Visa için kayıt olmakla, Verified by Visa’nın belirli aralıklarla önceden yetkilendirilmiş işlemlerin onaylanması için kimliğinizi ispat etme amaçlı olarak kullanılmasını kabul etmiş olmaktasınız.

6. GİZLİLİK POLİTİKASI

a. Verified by Visa size ait Kayıt Verilerini saklar. Kayıt Verileriniz çevrimiçi perakende ticari kuruluşlar veya Verified by Visa’nın kullanıldığı diğer işlemlerdeki kuruluşlar ile paylaşılmayacaktır.

b. Verified by Visa’nın tarafınıza ait Kayıt Verilerini muhafaza edeceğini ve ayrıca Kayıt Verilerinizi Yürürlükteki Kanunlar gerektirdiği takdirde, 8(a)(ix) no.lu bölümde belirtildiği üzere, söz konusu muhafaza veya paylaşımın iyi niyetli bir şekilde Yürürlükteki Yasalar tarafından izin verilmesi ya da (i) yasal süreçle uygunluk veya (ii) işbu HK’nın uygulanması için makul bir gerekçeye dayanmak suretiyle ifşa edebileceğini de kabul ediyorsunuz.

c. Tarafınızla ilgili Kayıt Verileri ve tüm kişisel kimlik bilgileri Gizlilik Politikamıza tabidir. Daha fazla bilgi için lütfen bizimle iletişim kurunuz.

7. KART HAMİLİ ŞİFRE VE GÜVENLİĞİ

Verified by Visa ile tarafınızca oluşturulan şifrenizin, Kayıt Verilerinizin ve Verified by Visa ile oluşturduğunuz diğer tüm bilgilerin ve sağlanan şifrenizin, Kayıt Verilerinizin ve diğer bilgilerin kullanımından doğan tüm faaliyetlerin gizli tutulmasından sadece tarafınız sorumludur. Verified by Visa kullanımınızı veya erişiminizi hiçbir üçüncü şahsa devretmeyeceğinizi veya satmayacağınızı kabul ediyorsunuz. Kartınızın kaybolması veya şifrenizin yada diğer onay bilgilerinizin yetkisiz kullanımı veya bir diğer güvenlik ihlalini derhal müşteri hizmetleri ile iletişim kurmak suretiyle tarafımıza bildirmeyi kabul ediyorsunuz. Yürürlükte olan Kanunlar veya tarafınızla aramızda bulunan Kart Hamili Sözleşmesi tarafından aksi belirtilmedikçe, HK’ya uymamanızdan kaynaklanan zarar veya ziyandan tarafımızın sorumlu olmayacağını da kabul ediyorsunuz.

8. TARAFINIZIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

a. Tarafınız aşağıdaki hükümleri kabul etmektedir:

i. Verified by Visa’yı kullanarak hiçbir kişi veya kuruluşu taklit etmemeyi;

ii. Yazılım virüsleri veya Verified by Visa tarafından kullanılan bilgisayar yazılım veya donanımlarının veya telekomünikasyon ekipmanlarının işlevselliğini bozacak veya kısıtlayacak şekilde tasarlanmış bilgisayar kod, dosya, e-posta veya diğer materyalleri yüklememeyi ve göndermemeyi;

iii. Verified by Visa Web sitesi veya hizmetine spam veya flood saldırılarında bulunmamayı;

iv. Verified by Visa web sitesinin hiçbir bölümünü veya Verified by Visa ile ilgili olarak kullanılan hizmet yada yazılımları değiştirmemeyi, adapte etmemeyi, alt lisans sağlamamayı, tercüme etmemeyi, satmamayı, tersine mühendislik yapmamayı, kaynak koduna dönüştürmemeyi veya çözmemeyi;

v. Verified by Visa üzerinde yer alan hiçbir copyright, ticari marka veya mülkiyet hakkına ilişkin diğer ibareleri kaldırmamayı;

vi. Verified by Visa web sitesinin hiçbir bölümünü Visa’nın önceden yazılı izni olmaksızın “çerçeve”lememeyi veya “bir diğer yerde” açmamayı;

vii. Verified by Visa web sitesi üzerinde otomatik bilgi toplama sistemlerini, “data mine” veri toplayıcılarını, robot, spider yazılımları, site arama / bulma uygulamalarını veya diğer otomatik ya da manuel cihazları, sitenin veya hizmet ya da içeriğinin reprodüksiyonu ile ilgili olarak hiçbir şekilde kullanmamayı;

viii. Verified by Visa’ya bağlı sunucu veya ağlara diğer şekillerde müdahale etmemeyi, onlara zarar vermemeyi veya işbu HK’yı ya da Verified by Visa veya Verified by Visa’ya bağlı tüm ağlara ilişkin gereksinimleri, prosedürleri politikaları veya hükümleri ihlal etmemeyi; veya

ix. Yürürlükteki yerel, eyalet, ulusal veya uluslararası mevzuat, hüküm, kural veya hukuki yada idari müeyyideleri (tamamı “Yürürlükteki Kanunlar” olarak addedilecektir) ve Visa tarafından Verified by Visa kullanımınız ile ilgili olarak oluşturulmuş olan kural veya koşulları kasten yada kasıtsız olarak ihlal etmemeyi.

9. YÜKÜMLÜLÜK

a. Tarafımızın, Verified by Visa ‘nın değiştirilmesi, durdurulması veya sona erdirilmesi ile ilgili olarak ne tarafınıza, ne de üçüncü şahıslara karşı sorumlu olmayacağı tarafınızca kabul edilmektedir. Tarafınızın aşağıdaki hususlardan ötürü doğrudan cepten maruz kalacağı masraflar tarafımızca karşılanacaktır:

i. Tarafımızın, personelimizin veya temsilcilerimizin sebep olduğu ihmalkarlık veya kasıtlı hatalar;

ii. Tarafımızın Verified by Visa hizmetini sağlamak için kullandığı sistemlere diğer şahıslarca yapılan saldırılar; veya

iii. Verified by Visa’da meydana gelen arıza veya hatalar.

b. Tarafımız Verified by Visa’nın tarafınızca kullanılmasından ötürü tesadüfen, kazaen, özel veya dolaylı kayıplar ve bilgisayarınıza veya telefon hizmetinize gelebilecek olanlar gibi diğer zararlardan dolayı hiçbir koşul altında yükümlü olmayacaktır.

c. Web sitemize erişiminizden, kullanımınızdan veya web sitemizden yapacağınız dosya indirme işlemlerinden ötürü bilgisayar ekipmanınızı veya diğer mülkiyetinizi etkileyecek hiçbir hasar veya virüslerden tarafımız sorumluluk kabul etmez.

10. FESİH

a. Verified by Visa kullanımına dair erişiminizi sona erdirmek istemeniz halinde müşteri hizmetleriyle irtibat kurunuz. Verified by Visa şifreniz ve Kayıt Verileriniz devre dışı bırakılacaktır. Bu durumda, devre dışı bırakma işlemi öncesinde Verified by Visa ile yapmış olduğunuz hiçbir alışveriş etkilenmeyecektir.

b. Tarafınızın kusuru olsun veya olmasın, tarafımız Verified by Visa erişiminizi ve ilişkinizi herhangi bir zamanda geçici veya sürekli olarak devre dışı bırakabilecektir. Tarafımız, korunmanız açısından Verified by Visa erişiminizi on iki (12) aylık süre zarfında en az bir defa kullanılmamış olması durumunda otomatik olarak devre dışı bırakacaktır. Verified by Visa erişiminizi devre dışı bırakmamız halinde tarafınıza derhal bilgi verilecektir.

11. TİCARİ KURULUŞLARLA OLAN İLİŞKİLER

Çevrimiçi perakendeci veya diğer ticari kurumlarla Verified by Visa üzerinden yaptığınız ticari iletişim veya ilişkileriniz veya promosyon katılımlarınız ile bunlarla ilgili mal ve hizmetlere mukabil ödemeler ve bunların teslimi ile diğer hükümler, koşullar, garanti veya temsiller tamamen sizin ve ilgili ticari kuruluşun arasındadır. Tarafınız, Yürürlükteki Kanunlar veya tarafınızla aramızdaki kart hamili sözleşmesi ile aksi belirtilmediği sürece tarafımızın, bu alışverişlerden kaynaklanabilecek hiçbir zarar ve ziyandan sorumlu olmayacağını kabul eder. Tarafınız Verified by Visa kullanımının hiçbir şekilde tarafımızca size, herhangi bir ticari kuruluşu, ilgili ticari kuruluş Verified by Visa katılımcısı olsun veya olmasın tavsiye ettiği anlamına gelmeyeceğini kabul eder. Örneğin Verified by Visa ticari kuruluşun veya sağladığı mal ve hizmetlerin kalitesinin kimliğini onaylamaz.

12. GARANTİLERE DAİR TEKZİP

a. Tarafınız Verified by Visa kullanımı üzerinden edinilmiş her türlü yazılımın bilgisayarınıza kendi inisiyatifiniz ve riskiniz ile indirildiğini ve HK Sözleşmesinde aksi belirtilmediği sürece, Verified by Visa üzerinden bu tür dosyaların, yazılımların veya diğer materyallerin indirilip kullanılmasından ötürü bilgisayar sisteminizde meydana gelebilecek her türlü zararın ve veri kaybının yalnızca tarafınızın sorumluluğunda olacağını bizzat anlamış ve kabul etmiştir.

b. YÜRÜRLÜKTEKİ TÜM EYALET YASALARI TARAFINDAN AKSİ GEREKTİRİLMEDİĞİ SÜRECE TARAFIMIZ, Verified by Visa HAKKINDA, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VEYA SATIŞA SUNULABİLİRLİKLE İLGİLİ OLANLAR DA DAHİL OLMAK ÜZERE NE SÖZLÜ OLARAK, NE DE İMA YOLU İLE HİÇ BİR GARANTİ VE TEMSİL VERMEMEKTEDİR. YÜRÜRLÜKTEKİ KANUNLAR İMA YOLLU GARANTİLERİN HARİÇ TUTULMASINA İZİN VERMEYEBİLİR, BU DURUMDA YUKARIDAKİ HARİÇ TUTULAN HUSUSLAR TARAFINIZA UYGULANMAZ.

13. BİLDİRİM

Tarafınıza yapılacak olan bildirimler e-posta yolu ile veya Kayıt Verilerinizde yer alan tüm adreslere yada tarafımıza nezdimizdeki hesabınız, tarafımızca size sağlanmış olan kredi kartlarınız veya banka kartlarınız ile ilgili olarak vermiş olduğunuz diğer bilgilere istinaden yapılacaktır.

14. YAŞ VE SORUMLULUK

Tarafınız Verified by Visa kullanımı için ve Verified by Visa kullanımının bir sonucu olarak doğabilecek her türlü yükümlülüğe dair bağlayıcı yasal sorumluluk oluşturabilecek kanuni yaşta olduğunu kabul eder. Yürürlükteki Yasalar veya tarafınız ile aramızdaki kart hamili sözleşmesi tarafından aksi belirtilmediği sürece, tüm Verified by Visa kullanımlarından tarafınızın ve mali Kayıt Verileriniz, şifreniz veya diğer teyit bilgileri aracılığı ile yetkilendirmiş olduğunuz kişilerin sorumlu olduğu tarafınızca kabul edilmiştir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu