.Güncel Bilgiler

VakıfBank 2. Dilim Bonosu İhracı

VakıfBank 2. Dilim Bonosu İhracı nedir? VakıfBank 2. Dilim Bonosu İhracı hakkında ayrıntılar aşağıdadır.

VakıfBank 2. Dilim Bonosunu İhraç Ediyor

 

VakıfBank 25-26-27 Ocak 2012 Tarihlerinde, 1 milyar TL nominal değerli, 27.07.2012 vadeli (178 gün), enterpolasyon yöntemi kullanılarak hesaplanan bileşik faiz(*) üzerine %0,55 ek getiri sağlayan VakıfBank Bonosu, İhraç ediyor.

Minimum satış tutarı 100 TL olan kıymetler, T.C. Hazinesi tarafından ihraç edilmiş olan borçlanma senetlerinde olduğu gibi ihraç sonrasında ikincil piyasada da işlem görecek, Bankamız sisteminde de sürekli olarak alınıp satılabilecektir.

 

Halka Arz Bilgileri
Halka Arz Tarihleri 25-26-27 Ocak 2012
Satış Yöntemi Halka Arz
Bileşik/Basit faiz 30 Ocak 2012 tarihinde açıklanacaktır.
Satış Fiyatı 30 Ocak 2012 tarihinde açıklanacaktır.
Ek Getiri Oranı Enterpolasyon yöntemine göre hesaplanan bileşik faiz oranı üzerine %0,55**
Talepte Bulunma Yöntemi Talepler TL tutar üzerinden toplanacak olup, minimum 100 TL olmak üzere 10 TL ve katları şeklinde talepte bulunabileceklerdir.
Vade Başlangıç 31.01.2012
Vade 178 gün- 27.07.2012
Gösterge Kıymetler 25.04.2012 Vadeli DIBS
08.08.2012 Vadeli DIBS
14.03.2012 Vadeli DIBS
07.11.2012 Vadeli DIBS
Ödeme Seçenekleri – Yatırım / vadesiz hesabınızda bulunan serbest bakiyeniz (TL)
– VakıfBank Banka Bonosu (1. Dilim – 31.01.2012 vadeli)
– Yatırım hesabında bulunan DİBS’ler
– Bankamız B tipi Likit Fon (6. Fon)
Nemalandırma Halka arz süresince nakit karşılığı yapılan başvuru bedelleri, dağıtımın yapılacağı 31.01.2012 tarihine kadar, VakıfBank B tipi Likit Fonunda (6. Fon) değerlendirilecektir.
  • * İhraç edilecek 178 gün vadeli banka bonosunun bileşik faiz oranının belirlenmesinde referans alınacak Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS); 25/04/2012 itfa tarihli TRT250412T11 tanımlı, 14/03/2012 itfa tarihli TRT140312T15 tanımlı, 07/11/2012 itfa tarihli TRT071112T14 tanımlı ve 08/08/2012 itfa tarihli TRT080812T26 tanımlı kıymetlerdir. Belirtilen dört menkul kıymetten iki tanesi VakıfBank tarafından yatırımcı çıkarı, işlem hacmi vb. kriterler göz önünde bulundurularak en iyi niyetle seçilecektir. Seçilen 2 DİBS’in talep toplama tarihleriyle eşanlı olarak 25, 26, 27 Ocak 2012 tarihleri arasında (3 iş günü) İMKB Tahvil ve Bono Pazarında oluşan işlem hacmi ağırlıklı ortalama bileşik faizleri ve günlük işlem hacimleri dikkate alınacak ve 27.01.2012 tarihinde aynı gün valörlü işlem saati bitimini takiben hesaplamalar yapılacaktır. 178 güne denk gelen gösterge bileşik faiz oranı, seçilen 2 DİBS’in gözlem periyodu süresince gerçekleşen işlem hacmi ağırlıklı bileşik faizleri ve 31.01.2012 tarihi itibariyle vadeye kalan gün sayıları veri olarak kullanılarak yapılacak doğrusal yakınsama (enterpolasyon) yöntemiyle belirlenecektir.
  • ** Detaylı Açıklamalar ilgili sirkülerde yer almaktadır.

 

Yatırımcılar Açısından Vergilendirme

Banka bonolarından elde edilen gelirler:

Bireysel yatırımcılar için %10 oranında stopaja tabidir. Devlet Tahvili ve Hazine Bonosu ile eşit vergilendirilmektedir. Mevduata uygulanan %15 stopaja göre avantajlıdır.

Sermaye şirketleri, menkul kıymetler yatırım ortaklıkları, menkul kıymet yatırım fonları, emeklilik yatırım fonları, borsa yatırım fonları %0 oranında, bunların dışında kalan kurum ve kuruluşlar %10 oranında stopaja tabidir. Ödenen stopaj beyanname üzerinde hesaplanan kurumlar vergisinden mahsup edilir.

BSMV mükellefi olan kurumlar, özel sektör bono itfa gelirleri ve vade beklenmeksizin satışı nedeniyle lehe alınan paralar üzerinden %5 oranında BSMV’ye tabidir.

 

Halka Arz Başvuru Yerleri

 

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu