.Güncel Bilgiler

TEB ve Fortis Bankaları Birleşti

TEB ve Fortis Bankaları Birleşti nedir? TEB ve Fortis Bankaları Birleşti ? TEB ve Fortis Bankaları Birleşti hakkında ayrıntıları inclemek için başlığa tıklamanız yeterli Global krizin Avrupa’da banka konsolidasyonunu dayatması, TEB’le ortak olan BNP Paribas’ın Fortisbank’ı satın almasıyla Türkiye’de de zorunlu birleşmeye yol açtı
Türk Ekonomi Bankası A.Ş, Fortis Bank A.Ş’nin tüzel kişiliğinin sona erdirilmesi suretiyle tüm hak, alacak, borç ve yükümlülükleri (aktif ve pasifi) ile kül halinde TEB’e devri yoluyla iki bankanın birleştirilmesi hususunun onaylandığını bildirdi.
TEB’in Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) Olağanüstü Genel Kurul kararlarına ilişkin olarak yayımlanan açıklamasında, bugünkü Olağanüstü Genel Kurulda alınan kararlara ilişkin bilgi verildi. Açıklamada şöyle denildi:

”Bankamızın 25 Ocak 2011 Salı günü yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında;

I) Bankamızın Fortis Bank A.Ş. ile Bankamız bünyesinde birleşmesi için esas alınan DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından tasdik edilmiş 30 Haziran 2010 tarihli mali tabloları onaylanmıştır.

II) Fortis Bank A.Ş.’nin tüzel kişiliğinin sona erdirilmesi suretiyle tüm hak, alacak, borç ve yükümlülükleri (aktif ve pasifi) ile kül halinde Bankamıza devri yoluyla iki bankanın birleştirilmesi hususu onaylanmıştır.

III) Fortis Bank A.Ş. ile imzalanan ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olan Birleşme ve Devir Sözleşmesi okundu ve müzakere edildi. Yapılan müzakereler sonunda oya sunulan Birleşme ve Devir Sözleşmesi onaylanmıştır.

IV) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nün izinleri çerçevesinde Bankamız Ana Sözleşmesi’nin ‘Kayıtlı Sermaye Tavanı’ başlıklı 5. maddesi, ‘Yönetim Kurulu’ başlıklı 22. maddesi, ‘Yönetim Kurulu Toplantıları’ başlıklı 24. maddesi ve ‘Kredi Komitesi Görev ve Yetkileri’ başlıklı 31. maddesinin değiştirilmesi kararlaştırılmıştır.

V) Yönetim Kurulu Üyesi Patrick Rene Pitton’un istifası dolayısıyla Yönetim Kurulunda boşalan Üyeliğe, Türk Ticaret Kanunu’nun 315. maddesi gereğince 25 Kasım 2010 tarihi itibariyle TEB Mali Yatırımlar A.Ş’yi temsilen Yönetim Kurulunca üyeliğe tayin olunan Jean-Milan Charles Dominique Givadinovitch’in işbu tayini onaylanmıştır.”

Fortisbank’ın Olağanüstü Genel Kurula ilişkin benzer açıklaması da KAP’ta yer aldı.

AA

İlgili Makaleler

Bir Yorum

  1. Fortis Bank’ın tüzel kişiliğinin sona erdirilmesiyle TEB’e devri yoluyla iki bankanın birleştirilmesi resmi olarak gerçekleşti. Türk Ekonomi Bankası A.Ş. tarafından Kamuoyu Aydınlatma Platformu’nda yayınlanan açıklamaya göre; Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun 10 Şubat 2011 tarihli izninin 12 Şubat 2011 tarih ve 27844 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmasını müteakip, 14 Şubat 2011 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili’ne yapılan tescil ile Fortis Bank A.Ş.’nin tüzel kişiliğinin sona erdirilmesi suretiyle tüm hak, alacak, borç ve yükümlülükleri (aktif ve pasifi) ile kül halinde Bankamıza devri yoluyla iki bankanın birleştirilmesi gerçekleştirildi.

    Birleşme dolayısı ile TEBNK’ın çıkarılmış sermayesi 2,2 milyar TL’ye yükseltildi ve FORTS hissedarlarına 1 TL nominal bedelli payları karşılığında 1,0518 adet yeni TEBNK hissesi verilecek. Bugün ve yarın hisseler normal şekilde işlem görmeye devam edecek. Çarşamba günü ise FORTS hisseleri TEBNK (yeni) olarak yeni hisse pazarında Mart ayının son haftasına kadar işlem görecek. Mart sonunda hisseler TEBNK olarak işlem görmeye başlayacak.

    Fortis Bank A.Ş.’nin tüzel kişiliğinin ticaret sicilinden terkin ile sona ermesi dolayısıyla 2010 yılı karının dağıtımına ilişkin bir karar alınmayacak ve dolayısıyla kar dağıtımı yapılmayacak.

    Bu sürecin tamamlanmasıyla özellikle Fortis personelinin özlük hakları açısından önemli kayıplara uğrayacaklarına dair söylentiler bulunuyor.

    Tüketici finansmanı ürünleri açısından bakıldığında TEB Bonus markası altında kredi kartları faliyetleri devam ederken, Fortis Worldcard markası altında hizmet veriyordu. TEB tüzel kişiliği altında birleşen organizasyonun iki markayla devam edip etmeyeceği de merak ediliyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu