Emeklilik ve Sigorta

Kurumsal Kurumlar Emeklilik (Vakıfbank)

Giriş Aidatı: Grup emeklilik planlarında giriş aidatı alınmaz.

Katılımcılar aşağıdaki skalalar doğrultusunda emeklilik planlarının fon dağılımlarını kendileri belirleyebilirler.

Asgari Katkı Payı: 70 TL / Aylık’dır. Asgari katkı payında, her yıl bu planın tasdik tarihinin yıl dönümlerinden bir ay önceki tüik tarafından yayınlanan yıllık TÜFE artış oranında artırım yapılır.

Katkı Payı: Sisteme girebilmek için en az asgari katkı payının ödeneceğini bildiren bir yatırım planlanmalıdır. Bu rakamın üzerinde örneğin aylık 100 TL ( aylık katkı payı )ödeyeceğinizi emeklilik sözleşmesinde belirtebilirsiniz, bunun üzerinde yapmış olduğunuz ödemeler de sisteme kabul edilir. Asgari katkı payının altında yapmış olduğunuz ödemeler, katkı payı ödemesinde belirtilen esaslara göre yatırıma yönlendirilir. Katkı payı ödemeye ara verebilirsiniz.

Ödeme Şekli: Ödemelerinizi aylık, 3 aylık, 6 aylık ya da yıllık olarak yapabilirsiniz. Nakit, kredi kartı, banka havalesi, otomatik banka talimatı, banka çeki, ATM, internet gibi tahsilat kanallarından ödemelerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Toplu Ödeme: Sözleşmenin başında yapılan katkı payının üzerinde yapacağınız ödemeler için (toplu ödemeler ), yıllık katkı payından daha az olan ödemeler için %1, yıllık katkı payına eşit ya da fazla olan ödemeler için %0 yönetim kesintisi yapılır.

Ara Ödeme: Daha sonraki katkı payı üzerinde yapılan ödemelerde, ödeme tarihinden önceki son bir yıllık döneme ait ödenmemiş katkı paylarına mahsup  edilenler ve ödeme tarihinden itibaren azami bir yıllık döneme ait ödenmesi gereken katkı payı olarak kabul edilenler dışında yapılan ek katkı payı ödemeleri için asgari katkı payının 80 katına kadar %1 bu tutarın üzerindeki ödemelerde %0 oranında yönetim gideri kesilir.

Ödemelerin Yatırıma Yönlendirilmesi: Yapmış olduğunuz ödemeler ödemenin şirketimiz hesabına geçtiği saat itibariyle değer kazanmaya başlar. Şirketimiz hesabına saat 13:00’a kadar yapılan ödemeler aynı gün, saat 13:00’dan sonra yapılan ödemeler bir işgünü sonra değer kazanmaya başlayacaktır.

Fon İşletim Gideri: Toplam fon birikiminiz üzerinden para piyasası likit-kamu  emeklilik yatırım fonu için günlük yüz binde 5 diğer fonlarımızda günlük yüz binde 7,5 oranında fon işletim gideri kesintisi yapılır.

Yönetim Gideri: Gruptaki kişi sayısına göre, aşağıda belirlenmiş olan skalaya göre yönetim gideri kesintisi yapılır.

Gruptaki Kişi Sayısı  
10 – 100        YG=%4 (KP üzerinden)
101 – 1000    YG=%3 (KP üzerinden)
1001 ve üstü  YG=%2 (KP üzerinden)

YG: Yönetim Gideri     KP: Katkı Payı

Özel Hizmet Gideri: Bireysel emeklilik sistemi yönetmeliğinde belirtilen bildirimler dışında yapılan bildirimler için birikimlerden yılda bir kez brüt asgari ücretin %2’si oranında yıl sonunda indirim yapılır.

Ara Verme Gideri: bir yıl süre ile katkı payı ödememiş olmanız durumunda katkı payı ödemeye ara vermiş kabul edilirsiniz. Ara vermiş kabul edilen emeklilik sözleşmenize ödeme yapıp yapmadığınıza bakılmaksızın önceden ödemeyi öngörmüş olduğunuz tutar üzerinden asgari ücretin aylık tutarının %25’ini aşmamak üzere birikiminizden ek yönetim gideri indirimi yapılır.

Adım adım emeklilik bonus’u

  1. Adım: asgari katkı payını düzenli ödeyerek en az 5 yıl bu planda ya da eşit bonuslu diğer planlarımızda kalıp, bir yıldan fazla katkı payı ödemeye ara vermemişseniz 5. yıl sonundaki birikiminize ek olarak birikiminizin %1’i oranındaki bonus birikimlerinize eklenir.
  2. Adım: 1. Adıma ek olarak asgari katkı payını düzenli ödeyerek en az 10 yıl bu planda ya da eşit bonuslu diğer kalıp, bir yıldan fazla katkı payı ödemeye ara vermemişseniz 10. yıl sonundaki birikiminize ek olarak birikiminizin %1’i oranındaki bonus birikimlerinize eklenir.
  3. Emeklilik Adımı: 2. Adıma ek olarak asgari katkı payını düzenli ödeyerek en az 10 yıl bu planda ya da eşit bonuslu diğer kalıp, 56 yaşını doldurmuş (emeklilik hakkını elde etmiş) ve bir yıldan fazla katkı payı ödemeye ara vermemişseniz emekli olduğunuz zamanki birikiminize ek olarak birikiminizin %1.75’i oranındaki bonus birikimlerinize eklenir.

Sonuç olarak birikimlerinizin % 3,75’i oranında BONUS kazanmış olursunuz.*
*plan değişikliklerinde bonus uygulaması geçerli olmaz.

Bahar Güneşi Grup Emeklilik Planı

Bahar Güneşi Grup Emeklilik Planı gelir amaçlı risksiz grubunda bir plan olup, emekliliğe yönelik yatırımlarını genelde TL cinsinden değerlendirmek isteyen grup katılımcıları için repo, hazine bonosu, devlet tahviline ve dövize endeksli devlet iç borçlanma senetlerine yatırım yapan fonları sunar. Bu plan risk getiri profili anketi sonucuna göre, risk almak istemeyen grup katılımcı adaylarına önerilir. Yatırımcı tercihi açısından emniyetli değer artışı sağlayan bir plandır.
Katılımcılar aşağıdaki skalalar doğrultusunda emeklilik planlarının fon dağılımlarını kendileri belirleyebilirler.

Emeklilik Fonları Bahar Güneşi Emeklilik Planı
Minimum Maximum Önerilen
Minimum Maximum
VEK-Kamu Borçlanma Araçları Fonu 0% 100% 0% 100%
VEH-Hisse Senedi Fonu 0% 70% 0% 0%
VEE-Esnek Fon 0% 70% 0% 10%
VET-Türk Eurobond Fonu 0% 70% 0% 10%
VEG-Uluslararası Karma Fon 0% 15% 0% 15%
VEL-Likit Fon 0% 100% 20% 90%
VEU-Uluslararası Borçlanma Fonu 0% 15% 0% 0%

Hedef Kitle:Emekli olma aşamasında veya bu aşamaya yaklaşmış, birikimlerini korumak isteyen, garantili/emniyetli bir yatırımı tercih eden grup katılımcılardır.

Kış Güneşi Grup Emeklilik Planı

Kış Güneşi Grup Emeklilik Planı gelir amaçlı düşük riskli bir ürün olup, emekliliğe yönelik yatırımlarını döviz cinsinden değerlendirmek isteyen grup katılımcıları için eurobond, hazine bonosu, devlet tahvili, repo, dövize endeksli devlet iç borçlanma senetlerine ve yabancı ülkelerin borçlanma araçlarına yatırım yapan fonları sunar. Bu plan risk getiri profili anketi sonucuna göre, düşük risk kategorisine giren grup katılımcı adaylarına önerilir. Yatırımcı tercihi açısından emniyetli değer artışı sağlayan bir plandır.
Katılımcılar aşağıdaki skalalar doğrultusunda emeklilik planlarının fon dağılımlarını kendileri belirleyebilirler.

Emeklilik Fonları Kış Güneşi Emeklilik Planı
Minimum Maximum Önerilen
Minimum Maximum
VEK-Kamu Borçlanma Araçları Fonu 0% 100% 0% 50%
VEH-Hisse Senedi Fonu 0% 70% 0% 0%
VEE-Esnek Fon 0% 70% 0% 0%
VET-Türk Eurobond Fonu 0% 70% 30% 70%
VEG-Uluslararası Karma Fon 0% 15% 0% 0%
VEL-Likit Fon 0% 100% 10% 50%
VEU-Uluslararası Borçlanma Fonu 0% 15% 0% 15%

Hedef Kitle:Orta yaş grubu ile emekliliğe yaklaşmış, birikimlerini dengeli bir şekilde arttırırken aynı zamanda korumak arzusunda olan grup katılımcıları hedeflemektedir.

Güz Güneşi Grup Emeklilik Planı

Güz Güneşi Grup Emeklilik Planı riskli bir plan olup, risk alabilecek bilgi ve deneyime sahip grup katılımcılara hitap eden planımızdır. Emekliliğe yönelik yatırımlarını, emeklilik tasarrufu tercih edenler için repo, hazine bonosu, devlet tahvili, eurobond, yerli ve yabancı hisse senedi ve yabancı ülkelerin borçlanma araçlarına yatırım yapan fonları sunar. Bu plan risk getiri profili anketi sonucuna göre, risk almayı isteyen grup katılımcı adaylarına önerilir. Yatırımcı tercihi açısından sınırlı riskle değer artışı sağlayan bir plandır.

Katılımcılar aşağıdaki skalalar doğrultusunda emeklilik planlarının fon dağılımlarını kendileri belirleyebilirler.

Emeklilik Fonları Güz Güneşi Emeklilik Planı
Minimum Maximum Önerilen
Minimum Maximum
VEK-Kamu Borçlanma Araçları Fonu 0% 100% 15% 75%
VEH-Hisse Senedi Fonu 0% 70% 0% 35%
VEE-Esnek Fon 0% 70% 0% 0%
VET-Türk Eurobond Fonu 0% 70% 0% 15%
VEG-Uluslararası Karma Fon 0% 15% 0% 15%
VEL-Likit Fon 0% 100% 15% 75%
VEU-Uluslararası Borçlanma Fonu 0% 15% 0% 0%

Hedef Kitle:Genç ve orta yaş grubunda, kariyerlerinin ortalarında, kazançlarını (portföyünü) dengelemek isteyen katılımcıları hedeflemektedir. 

Yaz Güneşi Grup Emeklilik Planı

Yaz Güneşi Grup Emeklilik Planı yüksek riskli bir plan olup, risk alabilecek bilgi ve deneyime sahip grup katılımcılara hitap eden planımızdır. Emekliliğe yönelik yatırımlarını, emeklilik tasarrufu tercih edenler için ağırlıklı olarak hazine bonosu, devlet tahvili, yerli ve yabancı hisse senedi, eurobond ve yabancı ülkelerin borçlanma araçlarına yatırım yapan fonları sunar. Plan, tüm planlar içinde en fazla piyasa riski taşıyan plandır. Bu plan risk getiri profili anketi sonucuna göre, yüksek risk almayı isteyen grup katılımcı adaylarına önerilir. Yatırımcı tercihi açısından yüksek riskle fazla değer artışı sağlayan bir plandır.

Katılımcılar aşağıdaki skalalar doğrultusunda emeklilik planlarının fon dağılımlarını kendileri belirleyebilirler.

Emeklilik Fonları Yaz Güneşi Emeklilik Planı
Minimum Maximum Önerilen
Minimum Maximum
VEK-Kamu Borçlanma Araçları Fonu 0% 100% 30% 50%
VEH-Hisse Senedi Fonu 0% 70% 10% 70%
VEE-Esnek Fon 0% 70% 0% 60%
VET-Türk Eurobond Fonu 0% 70% 0% 15%
VEG-Uluslararası Karma Fon 0% 15% 0% 15%
VEL-Likit Fon 0% 100% 0% 0%
VEU-Uluslararası Borçlanma Fonu 0% 15% 0% 0%

Hedef Kitle:Genç, kariyerinin başlangıcında, daha fazla kazanma ve daha fazla biriktirme arzusunda olan katılımcıları hedeflemektedir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu