Yatırım Ürünleri

iş Bankası Hazine Bonosu ve Devlet Tahvili

iş bankası yatırımiş Bankası Hazine Bonosu ve Devlet Tahvili alabilirsiniz. İŞ Bankası sizler için ayrıntılı olarak açıklama yapmış buyrun;

Hazine Bonosu ve Devlet Tahvili
Getirilerinizi devlet garantisi altına almak istiyorsanız Hazine Bonosu veya Devlet Tahvili’ni tercih edebilirsiniz.
Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS), vade sonuna kadar elde tutulduklarında belirli bir getiriyi garanti ederler. Vadesi 1 yıldan az olan DİBS’ler Hazine Bonosu, vadesi 1 yıl ya da daha uzun olanlar Devlet Tahvili olarak tanımlanır.

01.01.2006’dan sonra ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri(DİBS) üzerinden elde edilen alım satım kazançları ve faiz gelirleri %10 oranında stopaja tabi olup, faizlerin yükseldiği dönemlerde benzer vadedeki diğer yatırım araçlarına göre getiri avantajı sağlayabilmektedir.

TL ödemeli Hazine Bonosu ve Devlet Tahvillerini piyasa koşullarına göre Bankamızca belirlenen fiyattan İnternet ve Telefon Şubemizden, Netmatiklerimizden, Bankamatiklerimizden 24 saat boyunca veya tüm şubelerimizden mesai saatleri içerisinde alıp satabilirsiniz. Hazine Bonosu ve Devlet Tahvili alış işlemlerinizi minimum 100 TL nominal olmak üzere, 10 TL nominal ve katları, satış işlemlerinizi 10 TL nominal ve katları şeklinde yapabilirsiniz.
Hazine tarafından açılan bono ve tahvil ihalelerine Bankamız aracılığıyla katılabilirsiniz.
Katılım talebiniz Hazine tarafından belirlenen asgari tutardan az olmamalıdır.
Talebiniz sırasında sizden sabit tutarda işlem masrafı tahsil edilir.
Yatırım hesabınızdan, ihale bedelini karşılayacak miktarda B Tipi Likit Fon (801 veya 808) ya da ihale bedelinin ödeneceği tarihte itfa olacak bono veya tahvil; bunların olmaması halinde yatırım veya vadesiz hesabınızda bulunan serbest bakiye ya da ek hesabınızın kullanılabilir bakiyesi bloke edilir.
Yatırım hesabınıza, talebinizin miktarına göre, gerçekleşmesi halinde tahsil edilecek ihale komisyonu kadar nakit bloke edilir.
Döviz Cinsinden ve Dövize Endeksli Devlet Tahviller
Hazine Müsteşarlığı’nın iç piyasada yabancı para cinsinden ihraç ettiği tahvillere Döviz Cinsinden Devlet İç Borçlanma Senetleri denir. Bu kıymetlerin anapara ve kupon ödemeleri ihraç oldukları döviz cinsinden yapılır. Döviz cinsinden ve dövize endeksli Devlet Tahvillerini İnternet ve Telefon Şubemizden, Netmatiklerimizden, Bankamatiklerimizden veya tüm şubelerimizden mesai saatleri içerisinde alıp satabilirsiniz.
Hazine Müsteşarlığı’nın iç piyasada ihraç ettiği ve bir döviz cinsine endeksli tahvillere Dövize Endeksli Devlet İç Borçlanma Senedi denir. Bu tahvillerin anapara ve faiz ödemeleri TL üzerinden yapılmaktadır.

Döviz Cinsinden ve Dövize Endeksli Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Özellikleri

Bu tahviller Eurobond’a kıyasla daha kısa vadelidir. (1-3 yıl)
İskontolu ya da kupon faiz ödemeli olarak ihraç edilebilmektedir.
Kupon ödemeli tahvilde, kupon ödeme tarihlerinde kupon faizi, vade sonunda ise son kupon ve anapara ödemesi ilgili döviz cinsinden gerçekleşmektedir. Sabit veya değişken olabilen kupon faizleri 3, 6 veya 12 aylık dönemlerde ödenmektedir.
Hazinece yurtiçi piyasada ihale ve halka arz yöntemiyle ihraç edilir.
Alım satım işlemleri İMKB nezdindeki organize piyasada veya OTC-Tezgahüstü Piyasa denilen borsa dışı piyasada yapılır.
Dövize endeksli tahvillerin fiyatlamasında o güne kadar biriken kupon faizi ve günlük döviz kurları dikkate alınmakta, dolayısıyla döviz kurlarındaki dalgalanmalar bu tahvillerin fiyatları üzerinde etkili olmaktadır.
Piyasa uygulamasında Döviz Cinsi İç Borçlanma Senetleri için takas süresi T+3, Dövize Endeksli İç Borçlanma Senetleri için takas süresi T+0 iş günüdür.
İş Bankası’nda Döviz Ödemeli Devlet İç Borçlanma Senetleri
Döviz Ödemeli DİBS alıp satabilmek için gereken tek şey Yatırım Hesabı ve ilgili döviz cinsinden Vadesiz Döviz Tevdiat hesabıdır.
Çalışma saatlerinde şubelerimizden, günün her saatinde www. isbank. com. tr İnternet Şubesi, 444 02 02 (5. 2. 2. 7), Netmatikler ve Bankamatikler aracılığı ile alıp-satabilirsiniz.
Şubelerimiz aracılığıyla halka arz ve ihalelere katılabilirsiniz.
Mevcut kıymetlerinizi vadesinden önce satmak istediğiniz takdirde, gün içerisinde ilan edilen alış fiyatlarımızla kıymetinizi kolayca nakde çevirebilirsiniz.
Kupon ve anapara ödemeleri, vadesiz döviz hesabınıza ilgili döviz cinsinden otomatik olarak yatırılmaktadır.
Satış ve alış fiyatları, piyasalardaki gelişmeler ve fiyat hareketleri paralelinde her gün TSİ 09:30 da belirlenmekte ve gün içinde gerektiğinde fiyatlarda değişiklik yapılabilmektedir.
TÜFE’ye Endeksli Devlet Tahvilleri
TÜFE’ye Endeksli Devlet Tahvilleri, reel getiri garantisi vermek suretiyle yatırımcılara farklı bir yatırım seçeneği sunmaktadır. Hazine Müsteşarlığı tarafından kıymetin ilk ihracında belirlenen kupon faizinin üzerine yine Hazine tarafından ilan edilen referans endekslere göre ilgili kupon dönemi için enflasyon farkı ilave edilmektedir.
Böylece tahvillerin anapara ödemeleri herhangi bir şekilde değer kaybına uğramamakta, TÜFE’ye Endeksli Devlet Tahvilleri’ne yatırılan anaparanın satın alma gücü de korunmaktadır. TÜFE’ye Endeksli Devlet Tahvilleri’nin vadesine kadar gerçekleşecek dönemdeki enflasyon seviyesi ne olursa olsun ödenen reel getiri sabittir.

Tahvile ilişkin tüm ödemelerde, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından ilan edilen Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) kullanılmaktadır. Bu çerçevede, itfa tarihindeki referans endeksin ihraç tarihindeki endeksten düşük olması durumunda vadede nominal 100 TL üzerinden ödeme gerçekleştirilecektir. Dolayısıyla, tahvilin vadesi boyunca deflasyon olması durumunda anaparada herhangi bir azalma söz konusu olmayacaktır.

Kupon ödemelerinde ise, kupon ödeme tarihindeki referans endeksin ihraç tarihindeki endeksten düşük olması durumunda, nominal değer olan 100 TL üzerinden Hazine tarafından belirlenen oran üzerinden kupon ödemesi yapılacaktır. Böylece, reel getiri hiçbir kupon döneminde Hazine tarafından belirlenen oranın altına düşmeyecektir.

Enflasyona endeksli tahviller ve referans endekslerle ilgili olarak daha detaylı bilgiye www.hazine.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu