.Güncel Bilgiler

Halkbanktan 2010 yılında 2 milyar 10 milyon TL kâr, yüzde 36,5 kredi artışı

Halkbanktan 2010 yılında 2 milyar 10 milyon TL kâr, yüzde 36,5 kredi artışı

Halkbank kredilerinin yüzde 36’sını KOBİ’ler kullandı

Halkbank’tan 2010 yılında 2 milyar 10 milyon TL kâr, yüzde 36,5 kredi artışı

 

Halkbank, kârlılığını ve verimliliğini koruyarak reel sektöre destek olma stratejisi çerçevesinde toplam kredilerini 2010’da bir önceki yılsonuna göre yüzde 36,5 artırarak 57 milyar TL’ye çıkardı. Bankanın 2010 yılı net kârı yüzde 23,3 artışla 2 milyar 10 milyon TL’ye ulaştı.

 

Halkbank, kârlılık ve verimlilik odaklı büyüme stratejisi ve ekonomik kalkınmaya destek misyonu doğrultusunda 2010’da da ağırlığı kredilendirme faaliyetlerine verdi. Yıla yüzde 20 hedefiyle giren, yıl ortasında bu hedefi en az yüzde 25 ve üzeri kredi büyümesi olarak revize eden banka, yılsonunda yüzde 36,5 nakdi kredi büyümesine ulaştı. Toplam kredilerini 57 milyar TL’ye çıkaran Halkbank, bu performansıyla toplam kredilerde yüzde 30,6 büyüyen bankacılık sektörünün üzerinde artış kaydetti. Bankanın 2009 yılsonunda 60,7 milyar TL olan toplam aktifleri 2010 yılsonunda 72,9 milyar TL’ye yükseldi.

Halkbank, toplam aktifler içinde menkul kıymetlerin payının azaltılarak kredilerin payının yükseltilmesine ilişkin uzun soluklu stratejisini 2010’da da sürdürdü. 2009 yılsonu itibariyle nakdi kredilerin toplam aktifler içinde yüzde 53,5 olan payı yüzde 60,7’ye yükseldi. Sektör genelinde 2010’da mevduatın krediye dönüşüm oranında düşüş yaşanırken Halkbank, bir önceki yılsonunda yüzde 73,9 olan dönüşüm oranını 2010’un sonunda yüzde 80,9’a çıkarttı.

Halkbank verimliliğini artırmaya 2011’de de devam ediyor

Halkbank Genel Müdürü Hüseyin Aydın 2010 yılına ait finansal sonuçları değerlendirirken bankanın 2011 hedeflerini de açıkladı:

“2010 yılı genelde bankacılık sektörü, özelde bizim için oldukça verimli ve kârlı geçti. 2010 başında beklentilerimizi paylaştığımız zaman oldukça iyimser, umut dolu ifadeler kullanmıştık. Belki de çoğu kişiye uzak gelen o günkü ifadelerimize benzer şekilde bu yılı da bankalar ve ekonomi açısından olumsuz görmüyoruz. 2011’in faiz getirilerinin yanı sıra operasyonel verimliliğin ve alternatif finansman arayışlarının önem kazandığı bir dönem olmasını bekliyoruz. Bu nedenle 2011, pasif maliyetlerinin daha rasyonel yönetildiği, operasyonel giderlerin optimum seviyelerde tutulduğu, aktif kalitesinin, duran varlıkların ve alacakların daha iyi yönetilmesi gereken bir yıl olacak. Bu alanlarda başarıya ulaşan bankalar kârlılıklarında artış sağlayabilecekler. Halkbank olarak 2010’da temellerini attığımız verimliliği yükseltmeye yönelik operasyonel dönüşüm projemiz, duran varlıkların etkin yönetimini hedefleyen Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı şirketimiz ve aktif pazarlama stratejimizle 2011’de kendimizi verimli kurumlar arasında ilk sıralarda görüyoruz.”

Halkbank KOBİ bankacılığındaki liderliğini sürdürüyor

Halkbank’ın KOBİ kredilerini de içeren ticari kredileri 2010 yılsonunda yüzde 31,3 arttı. Bu artışla birlikte KOBİ kredilerinin, bankanın nakdi kredileri içindeki payı yüzde 36’ya yükselirken sektör genelinde bu pay yüzde 24’te kaldı. Halkbank’ın uluslararası finans kuruluşlarından KOBİ’lere kredi olarak kullandırmak üzere sağladığı kaynak ise 2010 yılsonunda 1,7 milyar Dolara ulaştı. Aydın, KOBİ kredilerindeki yüksek performansı şöyle değerlendirdi:

“Amacımız, ülkemizdeki işletmelerin yüzde 99’unu oluşturan, yatırımların yüzde 56,5’ini, doğrudan ihracatın yüzde 17’sini yapan, iş gücünün yüzde 77’sini istihdam eden KOBİ’lerin banka kredilerinden aldığı payı artırmak. Biz 73 yıldır bunun için aralıksız çalışıyoruz. 2011 yılına da bu anlamda iyi bir başlangıç yaptık. Türkiye İhracatçılar Meclisi’yle yaptığımız forward anlaşmasıyla Meclis üyesi ihracatçılarımızın döviz kurlarındaki aşağı yönlü dalgalanmadan uygun koşullarla korunmasını sağladık. Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği ile imzaladığımız protokol ise hem yerli makine üretim ve tüketiminin teşviki hem de ülkemiz ihracatında makinecilerin payının artırılması için önemli bir adım oldu.”

 

Reel sektöre çok yönlü destek vermek amacıyla 2010’da dış ticarette daha aktif olma hedefiyle yola çıkan Halkbank, 2009 yılsonunda yüzde 5,4 olan dış ticaret payını 2010 yılsonunda yüzde 8,2’ye yükseltti. Bankanın bu performansında dış ticaretin desteklenmesi amacıyla 12 ülkeden 27 bankanın katıldığı konsorsiyumla 2010’da imzalanan 570 milyon Dolar tutarındaki sendikasyon kredisi anlaşması da etkili oldu.

 

Bireysel kredilerde rekor artış

Halkbank 2010’da bireysel kredilerde de güçlü bir çıkış yaparak yüzde 54 artış kaydetti. Böylece banka, bireysel kredilerini yüzde 33 artıran bankacılık sektörünün üzerinde performans göstermiş oldu. Bireysel kredilerin Halkbank’ın nakdi kredi portföyü içindeki payı ise yüzde 26’ya yükseldi. Bireysel kredilerdeki bu artışta tüketici ve konut kredileri başı çekti. Tüketici kredilerinde yüzde 59, konut kredilerinde yüzde 52 artış sağlandı.

Bireysel kredilerde bankanın rekabetçi kimliğini sürekli geliştirdiğini belirten Aydın, “2010’da sektördeki faiz indirimine öncülük eden ve konut kredisi faiz oranını yüzde 1’in altına çeken ilk banka olarak 2011’de de bu performansımızı koruyoruz. Yakın zamanda bazı bankalar faiz artırımına gitse de biz, yeni Kış Tarifesi kampanyamız kapsamında halen yüzde 0,74’ten başlayan aylık faiz oranlarıyla konut kredisi kullandırıyoruz” dedi.

Banka, bireysel kredi miktarındaki yükselişle birlikte pazar payını da artırdı. 2009 yılsonunda bireysel kredilerde yüzde 5,8 olan pazar payı yüzde 6,8’e yükseldi.

 

Görev zararları kapandı, takipteki kredi oranı düştü

Halkbank, artan kredi hacmi yanında aktif kalitesini koruyarak toplam krediler içindeki takipteki kredi oranını da düşürdü. 2009 yılsonunda yüzde 4,9 olan takipteki kredi oranını 2010 yılsonu itibariyle yüzde 3,8’e indirmeyi başardı.

Halkbank’ın 2010’u çok iyi değerlendirdiğini ve geçmişten kalan yükleri üzerinden attığını vurgulayan Aydın, “2001 yılında bilançosunun yüzde 75,7’si görev zararları karşılığı kağıtlardan oluşan bir bankayı, bilançosunun yüzde 60,7’si kredilerden oluşan bugünkü Halkbank’a dönüştürdük. Böylece hareket kabiliyeti daha yüksek, daha verimli dolayısıyla da daha kârlı bir banka olduk” dedi.

 

Aydın, konuşmasına “Sadece bilanço kârlılığımıza bağlı bir başarıdan bahsetmek istemiyoruz. Çevresel ekonomik koşullara uyum sağlayan, rekabet gücü yüksek, aktif kalitesi sağlam bir banka olarak sadece ülkemize, müşterilerimize değil, sektörüne de fayda sağlayan bir banka olarak çalışmayı benimsiyoruz. Ülkemizde sağlanacak finansal istikrar ve dengeli büyümede bankacılık sektörünün önemli bir rolü olduğunu düşünüyoruz. Bu sebeple bankacılık sektörüne yönelik risklerin azaltılması için bir takım düzenlemelere ihtiyaç duyuluyor. Merkez Bankası, BDDK gibi kurumların bu anlamdaki girişimlerini genel olarak yerinde buluyoruz. Bununla birlikte, alınan kararları doğru okumak gerekiyor. Kararların, finansal istikrarın daha sağlam bir temele oturabilmesi için, bankaların aktif ve pasif dengesindeki kaliteyi artırmak için alındığını düşünüyoruz. Sektörün önemli oyuncularından biri olarak bu doğrultuda üzerimize düşeni en iyi şekilde yapacağımıza inanıyoruz” sözleriyle devam etti.

Köklü bankanın genç çalışanları

Başta İstanbul olmak üzere ülkenin farklı illerinde açılan 40 yeni şubeyle birlikte toplam şube sayısı 705 olan Halkbank’ın yılsonu itibariyle net kârı 2 milyar 10 milyon TL’ye yükseldi. Özkaynakları 2009 yılsonuna göre yüzde 29,3 artış kaydeden banka, 2010’da yüzde 30,5 oranında özkaynak kârlılığına ulaşarak sektördeki en kârlı bankalar arasındaki yerini korudu.

2010 yılında bin 830 kişiye istihdam yaratan Halkbank’ın personel yaş ortalaması 34,5 oldu. Etkili personel yönetimi ve insan gücü planlamasına önem verdiklerini belirten Aydın, “Organizasyonumuzu ve personel yapımızı sektörün ve müşterilerimizin gereksinimleri doğrultusunda geliştirmeye devam edeceğiz” dedi. Banka, 2011 yılsonuna kadar İstanbul ili başta olmak üzere ülke genelinde 50 yeni şube açmayı hedefliyor.

Halkbank 2010 Rakamları

Milyon TL

  2009 2010  Fark Fark %
Nakdi Krediler 32.458 44.296 11.838 36,5  
 Ticari Krediler 24.999 32.818 7.819 31,3  
 Bireysel Krediler 7.459 11.479 4.020   53,9  
Gayri Nakdi Krediler 9.315 12.726 3.411   36,6  
Toplam Krediler 41.773 57.023 15.250   36,5  
Nakdi Kredi Pazar Payı 8,1% 8,3% 200 bp  
Menkul değerler 21.373 20.207 (1.166) (5,5)
         
Mevduat 43.950 54.782 10.832   24,6  
Özkaynaklar 5.760 7.445 1.685   29,3  
Aktif Toplamı 60.650 72.942 12.292 20,3  

 

  2009 2010  Fark Fark %
Kâr 1.631 2.010 379   23,3  

 

  2009 2010
Kredi / Mevduat 73,9% 80,9%
Kredi / Aktif 53,5% 60,7%
Takip Oranı 4,9% 3,8%

 

* Reeskontlar dahildir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu