Emeklilik ve Sigorta

Halk Bankası Grup Hayat Sigortası

Halk Bankası Grup Hayat Sigortası Nedir? Halk Bankası Grup Hayat Sigortasına nasıl başvurulur? Halk Bankası Grup Hayat Sigortası hakkında detaylı bilgileri sitemize aktardık buyrun İşveren tarafından belirlenerek Birlik Hayat Sigorta A.Ş’ne bildirilecek 18-65 yaş arası çalışanları, Grup Hayat Sigortası şartlarına göre sigorta süresi içerisinde ecelen veya kazaen vefatı halinde lehdar/lehdarlarına, belirtilmemiş ise kanuni varislerine tazminat ödemesi sağlanmaktadır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Kimler yararlanabilir?
Çalışan personel sayısı 25’in üzerinde olan işyerleri Grup Hayat Sigortası ürünü kapsamına alınmıştır.
Grup Hayat Sigortası’nın Kapsadığı Teminatlar Nelerdir?
Sigortalılardan birinin sigorta süresi içerisinde ölümü halinde, evvelce tayin edilmiş lehdar/lehdarlarına veya lehdar tayin edilmemiş ise kanuni varislerine sözleşmede belirlenmiş olan vefat tazminatı ödenir. Sigorta Teminatı işveren tarafından ödenir.
Ek Teminatlar
Sakatlık Teminatı
Tam, Sürekli Sakatlık Teminatı: Sigortalının sigorta süresi içerisinde bir kaza veya hastalık sonucu tam ve sürekli sakatlığı halinde sakatlık tazminatı Ferdi Kaza Sigortaları Genel Şartları dahilinde ödenir.
 
Kısmi, Sürekli Sakatlık Teminatı: Sigortalının sigorta süresi içerisinde bir kaza veya hastalık sonucu kısmi sürekli sakat kalması halinde kendisine Ferdi Kaza Genel Şartlarındaki sakatlık halinde kendisine Ferdi Kaza Genel Şartlarındaki sakatlık halinde ödenecek tazminat yüzdelerini gösterir cetvel dahilinde sakatlık tazminatı ödenir.
Sigorta Primi
Bildirilen liste ve istenen teminatlara göre her yaş için ayrı ayrı hesaplanacaktır. Gruba dahil olan sigortalıların primi her yıl yeni yaşa göre hesaplanacaktır.
Vergi avantajları nelerdir?
193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 63/3 maddesi gereğince ücretlinin hayat, ölüm, sakatlık, hastalık gibi şahıs sigorta poliçeleri için hizmet erbabı tarafından ödenen primlerinin, sigortalının Türkiye’de bulunan bir sigorta şirketi nezdinde akdedilmiş olması, sigorta primlerinin ödenmiş olduğunun belgelendirilmiş olması ve indirim konusu primler, ödendiği ayda elde edilen ücretin %5’ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşmamak üzere hizmet erbabının safi ücret tutarının belirlenmesi sırasında indirim konusu yapılabilecektir.
Sigorta ettiren, belirtilen şartlara bağlı olarak, tabi olduğu gelir vergisi dilimine göre ödediği primin önemli bir kısmı kadar daha az gelir vergisi ödeyecektir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu