Yatırım Ürünleri

Garanti Bankasından Gümüş Fonu

 

Garanti Bankasından Gümüş Fonu,gümüş fonu nedir?gümüş fonundan nasıl yararlanılır? Garanti Bankasından Gümüş Fonu hakkında ayrıntılar aşağıdadır.

Fon, yatırım döneminin sonunda gümüş (USD/ons cinsinden) fiyatındaki olası yükselişten katılım oranı ölçüsünde getiri elde etme imkanı sunmaktadır. Hesaplanan gümüş getirisinin %30’dan yüksek olması durumunda, getiri %30 olarak kabul edilecek ve bu getiri katılım oranı ile çarpılarak fon getirisi hesaplanacaktır. Orta vadede gümüş fiyatının yükseleceğini düşünen yatırımcılarımıza yönelik olan fon, gümüşün değer kaybetmesi durumunda ise vade sonunda %100 anapara koruması sağlayacaktır.

 

Fon Adı T. Garanti Bankası A.Ş. Koruma Amaçlı Şemsiye Fonu’na bağlı B Tipi %100 Anapara Koruma Amaçlı Yirmialtıncı Alt Fonu
Kurucu T. Garanti Bankası A.Ş.
Portföy Yöneticisi Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.
Para Birimi TL
Halka Arz Dönemi 07/05/2012 – 10/05/2012
Yatırım Dönemi 11/05/2012 – 15/05/2013
Baz Varlık Gümüş (USD/ons)
Anapara Koruması %100, sadece yatırım dönemi sonunda (vadesinde) koruma
Yönetim Ücreti Yıllık % 2
Minimum Katılım 1.000 TL (100.000 pay)
Başvuru Kanalları Garanti Bankası Şubeleri & Yatırım Merkezleri
Alım Halka Arz Yoluyla (Sadece talep toplama döneminde)
Satım Ayda iki kez
Erken Çıkış Komisyonu Yok
Kur Riski Yok
Vergi % 10 stopaj

Hedef Kitle

 • Gümüş fiyatındaki olası yükselişten faydalanarak getirisini yükseltmeyi hedeflerken vade sonunda gümüşün değer kaybetmesi durumunda anaparasını korumak isteyen yatırımcılar için uygundur.

Alım – Satım İşlemleri

 • Anapara koruma amaçlı fonda alım “Halka Arz” yoluyla yapılır.
 • Halka Arz süresi 4 iş günüdür.
 • Fonda minimum talep tutarı 1.000 TL’dir.
 • Halka Arzın sonrasında vade sonuna kadar fon alımı yapılamaz.
 • Halka Arz süresince toplanan teklifler T. Garanti Bankası A.Ş. B Tipi Likit Fon ile değerlendirilecektir.
 • Halka Arz’ın son günü saat 15:00’e kadar verilen talepler iptal edilebilir.
 • Fonlardan erken çıkış yapılabilir. Erken çıkış komisyonu alınmamaktadır.
 • Fon pay fiyatı, her ayın 2. ve 16. günü (söz konusu günlerin tatil günü olması durumunda takip eden ilk işgünü) olmak üzere ayda 2 kere hesaplanır ve ilan edilir. Alt fonun satım talimatları alt fonun yatırım dönemi başlangıç tarihinden itibaren her iş günü içinde verilebilir. Ancak bu emirler, emrin girilmesini takip eden ilk pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Alt fon pay fiyatının hesaplandığı günden (T) bir önceki gün (T-1) saat 17:00’a kadar girilen emirler, açıklanacak fiyat üzerinden yatırımcı hesaplarına pay fiyatının hesaplandığı günden (T) iki iş günü (T+2) sonra aktarılır. Fiyatın hesaplandığı günden (T) bir önceki gün (T-1) saat 17:00’dan sonra girilen satım emirleri ise, bir sonraki fiyat açıklama tarihine kadar bekletilir.
 • Yatırım dönemi sonunda fon portföyünü oluşturan kıymetler nakde dönüştürülür ve yatırım döneminin sonunu takip eden iş günü bu alt fonun katılma payı bedellerinden kaynaklanan ödemeler müşteri hesaplarına yatırılır.
 • Fon fiyatlarını Garanti İnternet Şubesi’nden ve tüm Garanti şubelerinden öğrenebilirsiniz.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu