Yatırım Ürünleri

Fortis Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsası

Fortis Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsasını sziler için araştırdık ve sitemizde yayınladık buyrun internetbankasi.org
Fortis Yatırım İnternet Şubesi Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası’nda hizmet vermeye başladı!

4 Şubat 2005 tarihinde faaliyete başlayan Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası ile finansal piyasalarda yeni bir dönem başladı. Vadeli İşlem Piyasaları, ekonomik anlamda uzun vadede önünü göremeyen yatırımcılara geleceğe yönelik fiyat keşfi sunarak, konjonktürel dalgalanmalar karşısında etkin bir risk yönetimine imkan sağlamaktadır. Piyasada oluşabilecek risklere karşı korunma sağlaması, kısa vadede yatırım ortamının iyileşmesine ve yatırımcı sayılarının pozitif yönde etkilenmesine neden olacaktır. Buna paralel olarak, fiyatların daha geniş katılımla oluşması da daha gerçekçi fiyatların oluşmasına olanak sağlayacaktır.

Vadeli İşlem Sözleşmesi – Kontrat Nedir?
Vadeli İşlemlerle İlgili Tanımlar
Vadeli İşlem Sözleşmelerinde Nasıl İşlem Yapılır?
Vadeli İşlem Sözleşmeleri Değerleri
Başlangıç Teminatı
Sözleşme Fiyat Adımları
Vadeli İşlemlerde Herhangi bir Vergi Avantajı Var Mı?
Kaldıraç Etkisi
Sürdürme Teminatı
Yayılma Teminatı
Teminat Tamamlama Çağrısı
Teminat Hesaplama
Uzlaşma Şekli
Teminat
Uzlaşma Fiyatı ve Kar/Zarar

Vadeli İşlem Sözleşmesi – Kontrat Nedir?

Belirli bir vadede, önceden belirlenen fiyat, miktar ve nitelikteki finansal bir göstergeyi (endeks, parite vb.), malı (pamuk, buğday vb.), dövizi (Euro, Dolar vb.), sermaye piyasası aracını, kıymetli madeni (altın, gümüş vb.) alma veya satma yükümlülüğü veren ve organize borsalarda işlem gören bir sözleşmedir.

Vadeli İşlemlerle İlgili Tanımlar

Dayanak Varlık : Tarafların alıp sattığı vadeli işlem sözleşmelerinin hangi varlıkla ilgili olduğunun ifadesi (faiz, hisse senedi endeksi, döviz, v.b.)
Sözleşme Büyüklüğü : Bir adet vadeli işlem sözleşmesindeki dayanak varlığın tutarı
Uzun Pozisyon : Vadeli işlem sözleşmesini “Alma İşlemi”
Kısa Pozisyon : Vadeli işlem sözleşmesini “Satma işlemi”
Pozisyonun Kapatılması : Önceden açılmış uzun veya kısa pozisyonun aynı miktarda ters pozisyon alınmak suretiyle kapatılması
Açık Pozisyon : Bir sözleşmede uzun veya kısa pozisyon tutan yatırımcı açık pozisyondadır.
Başlangıç Teminatı : Bir vadeli işlem sözleşmesinde pozisyon almak için takas merkezine yatırılması gereken teminat tutarı.
Sürdürme Teminatı : Açık pozisyon taşımak için bir sözleşmede bulundurulması gereken asgari teminat. Gün sonunda elde edilen zararlar neticesinde takas merkezindeki teminat, sürdürme teminatı seviyesinin altına düşerse teminatın aynı gün tekrar başlangıç teminatı seviyesine çıkarılması istenir.
Spread(Fark,Yayılma) Teminatı : Herbir hesap için, aynı anda, aynı sözleşmenin farklı vadelerinin birinde uzun diğerinde kısa pozisyon alınması karşılığı yatırılan teminat
Kaldıraç Oranı : Yatırılan başlangıç teminatı ile alınan pozisyon büyüklüğü arasındaki orandır.
Gün Sonu Uzlaşma Fiyatı: Sözleşmede açık pozisyonların yeniden değerlemesinde esas alınan fiyat.Seans kapanışından 15 dakika sonra VOB tarafından ilan edilir.
Hesapların Güncellenmesi : Vadeli işlem sözleşmelerinde açık pozisyon taşıyan yatırımcıların hesaplarının takas merkezi tarafından ilgili günde oluşan gün sonu uzlaşma fiyatları esas alınarak değerlemeye tabi tutulması ve bu değerleme sonucunda, kar eden hesaplara alacak ve zarar eden hesaplara borç kaydedilmesi işlemi.
Teminat Tamamlama Çağrısı : Çağrısı Hesapta bulundurulan toplam teminat, sürdürme teminatının altına düşerse, takas merkezi tarafından pozisyon taşıyan kişiye, teminat miktarının başlangıç teminatı seviyesine tamamlanması için talepte bulunulur. Bu talep teminat tamamlama çağrısı olarak adlandırılır.
Nakdi Uzlaşma : Sözleşmelerin ifa edilmesinde kullanılan yöntem. Bu yöntemde vade sonunda dayanak varlık taraflar arasında el değiştirmez. Bunun yerine, sözleşme fiyatı ile dayanak varlığın son işlem günündeki cari fiyatı veya borsa tarafından belirlenen diğer yöntemler esas alınarak belirlenmiş fiyat arasındaki fark kadar tutar taraflar arasında el değiştirir ve sözleşme bu şekilde kapatılmış olur.
Pozisyon Limiti : Borsa, manipülatif işlemleri, suni arz ve talebi önlemek, piyasanın sıkışmasını engellemek amacıyla bir yatırımcının alabileceği pozisyonları sözleşme sayısı bazında sınırlar, bu sınırlamaya pozisyon limiti denir.
Vade Sonu Uzlaşma Fiyatı: Vade sonunda pozisyonların kapatılmasında kullanılan ve hesaplama şekli işlem prosedüründe belirtilen fiyat.
Son İşlem Günü : Sözleşmenin alım satımının yapılabileceği son borsa günü.
Sözleşmenin Vadesi : Sözleşmenin sona ereceği zaman.

Vadeli İşlem Sözleşmelerinde Nasıl İşlem Yapılır?

Vadeli işlem sözleşmelerinde işlem yapabilmek için Fortis Yatırım nezdinde yatırım hesabının ve bu hesaba bağlı olan “TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA İLİŞKİN ÇERÇEVE SÖZLEŞMESi”nin ve “RİSK BİLDİRİM FORMUNUN” imzalanması gerekmektedir. Vadeli işlemlerde işlem yapmak ve hesap açtırmak için en yakın Fortis şubemize başvurmanız gerekmektedir.

Vadeli İşlem Sözleşmeleri Değerleri

SÖZLEŞME

SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ

EMTİA Altın (Külçe)
Ege Standart 1 Pamuk
Anadolu Kırmızı Sert Buğday 100 gr.
1 Ton
5 Ton

DÖVİZ TL / USD Kuru
TL / EURO Kuru 1.000 USD
1.000 EURO

FAİZ 91 Günlük Hazine Bonosu
365 Günlük Hazine Bonosu
Gösterge DİBS 10.000 TL (Nominal)
10.000 TL (Nominal)
10.000 TL (Nominal)

ENDEKS İMKB-30 Endeksi
İMKB-100 Endeksi Endeksin 0.1 TL ile Çarpımı
Eğer 35.000 değerinden Bir Adet İMKB Kontratı Alınırsa 3.500 TL Değerinde Pozisyon Açılmış Olur

Başlangıç Teminatı

Bir vadeli işlem sözleşmesinde pozisyon alabilmek için takas merkezine yatırılması gereken teminata “Başlangıç Teminatı” denir.

Sözleşme Fiyat Adımları

SÖZLEŞME FİYAT ADIMI

Puan Sözleşme Başına Değer

EMTİA Altın (Külçe)
Ege Standart 1 Pamuk
Anadolu Kırmızı Sert
Buğday 0,005
0,005
0,0005 0,5 TL
5 TL
2,5 TL

DÖVİZ TL / USD Kuru
TL / EURO Kuru 0,0005
0,0005 0,5 TL
0,5 TL

FAİZ 91 Günlük Hazine Bonosu
365 Günlük Hazine Bonosu
Gösterge DİBS 0,001
0,005
0,01 0,1 TL
0,5 TL
1 TL

ENDEKS İMKB-30 Endeksi
İMKB-100 Endeksi 25
25 2,5 TL
2,5 TL

Vadeli İşlemlerde Herhangi bir Vergi Avantajı Var Mı?

Tüm menkul kıymet gelirleri, stopaj veya beyan yolu ile vergiye tabi iken, bireysel yatırımcı açısından 2007-2008 yılında Türkiye’de kurulu vadeli işlem ve opsiyon borsalarında yapılan alım satımlardan elde edilen kazançlar vergiden istisna edilmiştir. Türkiye’de yerleşik kurumsal yatırımcılar açısından ise herhangi bir vergi istisnası bulunmamaktadır. Kurumsal yatırımcıların vadeli işlemlerin alım satımından elde ettiği kazançlar kurum kazancına dahil edilmektedir.

Kaldıraç Etkisi

Vadeli işlem piyasalarındaki kaldıraç etkisi sayesinde sahip olduğunuz fonların çok üzerinde bir pozisyon alarak daha yüksek oranda kar (veya zarar) elde edebilirsiniz. Spot piyasalardaki işlemlerde, örnegin hisse senedi alımında, alım satıma konu varlıgın bedelinin tamamı peşin olarak ödenir. Vadeli işlem borsalarında işlem yapılması durumunda ise başlangıç teminatı olarak adlandırılan ve işlemin toplam tutarının çok azına tekabül eden bir tutarın yatırılması yeterlidir.

Sürdürme Teminatı

Açık pozisyon taşımak için bir sözleşmede bulundurulması gereken asgari teminata “sürdürme teminatı” denir. VOB’ta sürdürme seviyesi takas merkezindeki başlangıç teminatının %75’i kadardır. Sürdürme seviyesi hesaplanırken VOB başlangıç teminatları dikkate alınmaktadır. Gün sonu uzlaşma fiyatlarına göre elde edilen zararlar neticesinde takas merkezindeki teminat sürdürme teminatı seviyesinin altına düşerse, takas merkezindeki teminat tutarının tekrar başlangıç teminatı seviyesine çıkarılması istenir. Takas merkezindeki toplam teminat, sürdürme teminatının altına düşerse, takas merkezi tarafından pozisyon taşıyan yatırımcıya, teminat miktarının başlangıç teminatı seviyesine tamamlanması için talepte bulunulur. Bu talep “Teminat Tamamlama Çağrısı” olarak adlandırılır.

Yayılma Teminatı

Aynı sözleşme türünde farklı iki vadede birinde uzun diğerinde kısa pozisyon almaya yayılma pozisyonu (spread pozisyonu) denir. Bunun karşılığı olarak yatırılan teminata da “yayılma teminatı” denir. Bu tür pozisyonlarda alınan risk, tek yönlü pozisyona göre daha az olduğundan başlangıç teminatları da daha düşük olmaktadır. VOB’da yayılma teminatı olarak tüm sözleşmeler için yayılma pozisyonunu oluşturan her pozisyon için başlangıç teminatının %50’si alınmaktadır.

Teminat Tamamlama Çağrısı

Takas merkezindeki hesapta bulundurulan toplam teminat, sürdürme teminatının altına düşerse, takas merkezi tarafından pozisyon taşıyan yatırımcıya, teminat miktarının başlangıç teminatı seviyesine tamamlanması için talepte bulunulur. Bu talep “Teminat Tamamlama Çağrısı” olarak adlandırılır. Seans kapanışından 15 dakika sonra vadeli işlem sözleşmelerinin “gün sonu uzlaşma fiyatları” VOB tarafından ilan edilir ve tüm kar/zarar hesaplamaları bu fiyatlara göre takas merkezi tarafından hesaplanarak müşteri hesaplarına yansıtılmaktadır. Fortis Yatırım da takas merkezi tarafından teminat tamamlama çağrısı alan müşterilere bildirimde bulunarak, teminatlarını ertesi gün saat 14:30’a kadar başlangıç teminat seviyesine kadar tamamlamalarını istemektedir. Eğer müşteri ertesi gün saat 14:30’a kadar teminat tamamlama yükümlülüğünü yerine getirmez ise, takas merkezi tarafından temerrüde düşürülür ve müşterinin pozisyonu teminatının eksik miktarı kadar likidite edilir ve teminat tamamlanır.

Teminat Hesaplama

Teminat hesaplama işlemlerini internet sitemiz www.fortisyatirim.com.tr / hesapmetre bölümünden ulaşabilirsiniz. Detaylar için lütfen tıklayınız.

Uzlaşma Şekli

VOB’ta fiziki teslimat yoktur ve nakdi uzlaşma yöntemi uygulanmaktadır. Eğer vade sonunda ilgili sözleşmede açık pozisyon var ise tüm açık pozisyonlar ters işlemle vade sonunda otomatik olarak kapatılarak kar/zararlar müşteri hesaplarına yansıtılmaktadır. Böylelikle, fiziki teslimat olmaksızın kar veya zararlar hesaplara yansıtılarak teminatlar serbest bırakılır.

Teminat

Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası’nda (VOB) teminatsız işlem yapmak mümkün değildir. VOB’ta işlem gören herhangi bir sözleşmeyi almak (uzun pozisyon almak) veya satmak (kısa pozisyon almak) istiyorsanız, bu işlem için gerekli olan teminatınızın (başlangıç teminatı) işlem yapmadan önce Takasbank’taki hesabınızda hazır olması gerekmektedir. Alım veya satım emriniz iletilmeden önce Fortis Yatırım sistemi tarafından teminat kontrolü yapılmaktadır. Vadeli İşlemlerin Takası T+1 gününde gerçekleşmektedir. T+1‘den kasıt teminatın işlemden sonra T+1’de alınması değil teminat tamamlama (margin call) yükümlülüğünün T+1’de yapılmasıdır. T gününe ait teminat tamamlama yükümlülüğü, T+1’de en geç saat 14:30’a kadar nakdi olarak veya teminat tamamlama yükümlülüğünü karşılayabilecek miktarda pozisyon kapatılarak yerine getirilebilir. Teminat tamamlama yükümlülüğünün takas süresi içinde yerine getirilmediği durumda müşteri temerrüde düşer ve teminat tamamlama yükümlülüğü re’sen pozisyon kapatılarak yerine getirilir. VOB’da tek seans uygulaması olup, seans 09:15 – 12:00 ve 13:00 – 17:10 arasındadır. Emirler için seans ayrımı olmayıp girilen emir günlük olarak VOB işlem sistemine girilmektedir.

Uzlaşma Fiyatı ve Kar/Zarar

Seans içerisinde her on dakikada bir geçici uzlaşma fiyatlarına göre Takasbank tarafından kar zarar hesaplamaları yapılarak geçici kar veya zararlar müşteri hesaplarına yansıtılmaktadır. Geçici karlar yeni pozisyon almaya yeterli ise gün içinde elde ettiğiniz geçici karlar ile yeni pozisyon alabilirsiniz. Gün içinde belirlenen saatlerde teminat çekme veya yatırma işlemi yapılabilmektedir. Seans saatleri içinde 10 dakikada bir açıklanan geçici uzlaşma fiyatına göre hesaplanan karlar çekilememektedir. Zarar var ise zararlar düşüldükten sonra kalan teminat çekilebilmektedir. Kesin kar/zararlar ise VOB tarafından ilan edilen gün sonu uzlaşma fiyatına göre belirlenerek Takasbank’taki hesaplarınıza yansıtılmaktadır. Kar/zarar hesaplaması Takasbank tarafından hergün gün sonunda yapılmaktadır. Bu işlem “hesapların güncellenmesi” olarak adlandırılmaktadır. Gün sonunda hesapların güncellenmesinin ardından zararlar aynı gün hesaplardan kesilirken karlar ertesi işgünü saat 09:00 – 14:30 arasında hesaplara aktarılır.

Fortis Yatırım olarak Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası’nda amacımız;

Güçlü teknolojik altyapımız ve deneyimli kadromuz ile yatırımcılara kaliteli hizmet vermek,
Vadeli İşlem Piyasaları’ndaki ürünlerin etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak,
Yatırımcıları risk yönetimi ve üretim planlaması konularında bilgilendirmek,
Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası’nın gelişiminde öncü kurum olmak.

Bu bilinçle, birikimlerini profesyonel şekilde değerlendirmeyi kendisine ilke edinen yatırımcılara Vadeli İşlemler Bölümü’müz ile hizmet vereceğimizi bilgilerinize sunarız.

Fortis Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

*Detaylı bilgi için (0212) 358 07 70 no’lu telefondan bize ulaşabilirsiniz.

VOB fiyatlarını görüntülemek için tıklayınız.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu