Emeklilik ve Sigorta

Fortis Elementer Sigortalar

Fortis Elementer Sigortalar nelerdir? Fortis Elementer Sigortalara nasıl başvuru yapılır ? Bu soruların cevaplarını araştırdık ve sitemizde yayınladık buyrun detaylar aşağıdadır;

Fortis şubelerinden;

Kasko / Ticari kasko poliçesi aracınızı trafik kazaları, hırsızlık, kötü niyetli hareketler gibi çeşitli hasar ve kayıplara karşı güvenceye alabilirsiniz.

Trafik sigortası ile Motorlu aracın işletilmesi sırasında, bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına ya da bir şeyin zarara uğramasına sebep olduğu taktirde, 2918 sayılı Trafik Kanununa göre; aracın işletenine düşen hukuki sorumluluğu Hazine Müsteşarlığı’nca saptanan sigorta limitlerine kadar teminat altına alabilirsiniz.

POS Sigortası ile cihazlarını üye iş yerlerinde uğrayabileceği elektronik cihaz hasarlarına karşı koruyan aynı zamanda üye işyerinde üçüncü şahıslara gelebilecek zararları ve işyeri sahibini kazalara karşı koruyan sigorta ürünüdür.

Ev ve İş Yeri Sigortası ile bina ve içindeki mal varlığınızı olası risklere karşı işyeri ve/veya ev paket sigortası ile güvence altına alabilirsiniz.

Dask Sigortası ile deprem, deprem sonucu yangın, infilak ve yer kayması dahil binalarda ve temellerinde doğrudan neden olacağı maddi zararları teminat altına alabilirsiniz.

Mesleki Sorumluluk Sigortası ile mesleğinizi icra ederken yapmış olduğunuz hata, ihmal ve kusurlar sonucunda müşterilerinizin zarar görmesi nedeniyle ölüm,sakat kalma vb.. ileri sürülecek tazminat taleplerini teminat altına alabilirsiniz Doktor, avukat, mali müşavir, mühendis, mimar ve bunun gibi serbest meslek sahiplerini, mesleklerinin uygulanması sırasındaki hata ve ihmaller nedeniyle kendilerine karşı müşteriler ve 3. şahıslar tarafından ileri sürülebilecek zarar ve ziyan taleplerinin sonuçlarına karşı korur.

Seyahat Sigortası ile seyahatiniz sırasında öngörülmeyen bir olay meydana gelmesi durumunda yardım alabilirsiniz.

Nakliyat Sigortası ile deniz, kara ve hava taşıt araçlarıyla nakledilen mal ve kıymetlerin taşınma esnasında meydana gelebilecek kayıp ve hasarlarını teminat altına alabilrisiniz.

Mühendislik Sigortaları ile makina veya elektronik cihazlarınızda ani ve beklenmedik hasarları teminat altına alabilirsiniz. All Risk, İnşaat sigortası ile de risklerinizi teminat altına alabilirsiniz.

Sektör Sigortaları ile Turistik tesisiniz ve Akaryakıt istasyonunuzu güvence altına alabilirsiniz.

Eczane Sigortası ile eczanenizi yangından hırsızlığa kadar birçok tehlikeye karşı güvence altına alabilirsiniz.

Tarım Sigortaları (Tarsim) ile Bitkisel ürünler, seralar ve çiftlik hayvanlarında afet, hastalık ve kazalar sonucu meydana gelen zarar ve kayıpları teminat altına alabiliriz.

Nasıl başvurabilirsiniz?
Sigorta işlemleriniz için en yakın şubemizle irtibata geçebilirsiniz. Fortis Şubeleri

Elementer Sigorta ürünleri Axa Sigorta A.Ş. ve Ray Sigorta A.Ş. tarafından sunulmaktadır.

Araç Kasko Sigortası
Aracınızı trafik kazaları, hırsızlık, kötü niyetli hareketler gibi çeşitli hasar ve kayıplara karşı güvenceye alın. Aracın yanması, hasara uğraması, çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi gibi pek çok riske karşı sizi ve aracınızı güvence altına alıyoruz.

Fortis ile aracınızın sürücüsünün ve yolcuların ölümü halinde de hak sahiplerine tazminat ödenir. Kullanım sırasında üçüncü şahıslara verilebilecek zararları, Trafik sigortası limitlerinin üzerinde kalan kısmını poliçede yazılı limitler dahilinde karşılanır.

Siz de aracınızın kaskosunu Fortis’den yapın, işlemleriniz anında tamamlansın.

Ticari Araç Kasko Sigortası
Aracınızı trafik kazaları, hırsızlık, kötü niyetli hareketler gibi çeşitli hasar ve kayıplara karşı güvenceye alın. Aracın yanması, hasara uğraması, çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi gibi pek çok riske karşı sizi ve aracınızı güvence altına alıyoruz.

Fortis ile aracınızın sürücüsünün ve yolcuların ölümü halinde de hak sahiplerine tazminat ödenir. Kullanım sırasında üçüncü şahıslara verilebilecek zararları, Trafik sigortası limitlerinin üzerinde kalan kısmını poliçede yazılı limitler dahilinde karşılanır.

Siz de aracınızın kaskosunu Fortis’den yapın, işlemleriniz anında tamamlansın.

Trafik Sigortası
Trafik Sigortası zorunlu sigorta olup, motorlu kara taşıt araçlarının 3. Şahıslara verebilecekleri hasarları teminat altına alınır. Ülke sınırları içinde araçların işletilmesi sırasında araç sahibinin veya araçlarla ilgili mesleki faaliyette bulunanların sorumlu olduğu kazalarda üçüncü şahıslara verilen ölüm, yaralanma ve maddi zararları Karayolları Trafik Kanunu hükümleri dahilinde karşılanır.

Aracınızın ruhsatı ile birlikte en yakın Fortis şubesine uğrayın, Trafik Sigortası işlemleriniz anında tamamlansın.

POS Sigortası
Üye işyeri içinde ve dışında kullanılan POS cihazlarınızın ve mobil pos cihazlarınızın uğrayabileceği elektronik cihaz hasarlarına karşı koruyan aynı zamanda üye işyerinde üçüncü şahıslara gelebilecek zararları temin eden ve işyeri sahibini kazalara teminat altına alıyoruz.

Ev Paket Sigortası
Yuvanız… Sevdiklerinizle içinde yaşadığınız, benzersiz ve özel mekan.
Hem binanın kendisi hem eşyalarınız beklenmedik zamanlarda zarar görebilir.

Evinizi yangın, yıldırım, infilak, deprem, yer kayması, sel, su baskını, hırsızlık, cam kırılması ve kira kaybı gibi birçok olumsuz duruma karşı uygun koşullarla güvence altına alabilirsiniz.

Ev Paket Sigortanızı size en yakın Fortis şubesine gelerek kolayca yaptırabilirsiniz.

İş Yeri Sigortası
İş Yeri Sigortası ile iş yerinizi, bina ve içindeki mal varlığınızı olası risklere karşı güvence altına alabilirsiniz.

Teminat kapsamındaki durumlar;
Yangın, yıldırım, infilak
Sel ve su baskını
Dahili su
Hırsızlık
Fırtına
Taşıt çarpması (hava, deniz ve kara taşıtları)
Dumanın vereceği zararlar
Yer kayması
Deprem
Grev, lokavt, kargaşa, halk hareketleri ve kötü niyetli hareketler, terör
Kar ağırlığı
Cam kırılması
Enkaz kaldırma giderleri
Kasa yangın ve hırsızlık
Üçüncü şahıs mali sorumluluk
Yangın-infilak mali sorumluluk
Kira kaybı
İş durması
Alternatif işyeri masrafları
Para nakli
Elektronik cihaz/makina kırılması
3. şahıs mali mesuliyet
İşveren mali mesuliyet
Emniyeti suistimal teminatları ile işyerinizi güvence altına alıyoruz.

Zorunlu Deprem Sigortası
Depremin, yangın, infilak ve yer kayması dahil binalarda ve temellerinde doğrudan neden olacağı maddi zararlar sigorta bedeline kadar teminat altına alınmaktadır.

Siz de deprem poliçenizi Fortis’den yapın, işlemleriniz anında tamamlansın.

Mesleki Sorumluluk Sigortası Mesleki Sorumluluk Sigortası’yla mesleğinizi icra ederken yapmış olduğunuz hata, ihmal ve kusurların 3. şahıslara verebileceği zararlar teminat altına alınır.

Siz de doktor, mühendis, mali müşavir ya da diş hekimiyseniz size en yakın Fortis şubesine gelerek ihmal ve kusur sonucu yaşanan zararlarınızı teminat altına alabilirsiniz.

Seyahat Sigortası
Yurt içi ve yurt dışı seyahatlerinizde seyahate çıkmadan önce yaptıracağınız Seyahat Sigortası ile başınıza gelebilecek her tür acil sağlık sorununda tedavi masraflarınızın poliçe kapsamında karşılanmasını sağlayabilirsiniz.

Poliçenin geçerlilik tarihleri arasında öngörülmeyen bir olay meydana gelmesi kaydıyla; ayakta veya yatarak (Hastanede) tıbbi tedavi teminatı, sigortalının tıbbi nedenlerle nakli ve seyahati, Tıbbi Bilgi ve Danışmanlık, sigortalının vefatı halinde cenazenin tıbbi şartlara uygun olarak nakli ile sizi güvence altına alıyoruz.

Siz de seyahat poliçenizi Fortis’ten yapın, işlemleriniz anında tamamlansın.

Nakliyat Sigortası
Mal veya yüklerin, herhangi bir vasıtayla bir yerden, diğer bir yere taşınması esnasında uğrayabileceği hasarları teminat altına alan bir sigorta türüdür.

Siz de nakliyat poliçenizi Fortis’den yapın, işlemleriniz anında tamamlansın.

Mühendislik Sigortası

Elektronik Cihaz Sigortası:

Elektronik cihazların deneme devresinden sonra çalışır halde iken yada aynı işyerinde temizleme, bakım, revizyon ve yer değiştirme esnasında yada dururken, önceden bilinmeyen ani ve beklenmedik istisna edilmemiş hallerden meydana gelecek ziya ve hasarı temin eder.

Siz de elektronik cihaz poliçenizi Fortis’den yapın, işlemleriniz anında tamamlansın.

Makina Montaj Sigortası:

Makina ve tesislerde deneme devresinden sonra, normal çalışır halde iken veya aynı işyerinde temizleme, revizyon ve yer değiştirme esnasında veya dururken ani ve beklenmedik istisna edilmemiş hallerden meydana gelecek hasarı temin eder.

Siz de makina poliçenizi Fortis’den yapın, işlemleriniz anında tamamlansın.

Sektör Sigortaları

Otel ve Turizm Paketi:

Otel sigortası ile tesislerinizi, çalışan personelinizi, müşterilerinizi, ve onların eşyalarını güvence altına alıyoruz.
Turistik tesisinizden müşteriye, personelden müşterilerinizin eşyasına kadar her türlü riske karşı tesisinizi zengin koruma şemsiyesi ile güvence altına alalım.

Akaryakıt İstasyon Paketi:

Akaryakıt pompalarıyla, kafeteryalarıyla, lokantalarıyla, marketleriye, elemanıyla ve müşterisiyle akaryakıt istasyonunuzu güvence altına alalım. Pompacı üzerindeki paranın çalınması, yanlış akaryakıt dolumu, akaryakıt mali sorumluluk, işveren mali sorumluluk, makina kırılması, elektronik cihaz teminatları ile Akaryakıt İstasyonunuzu güvence altına alıyoruz.

Eczane Paket Sigortası
Eczane paket sigortası eczanenizde oluşabilecek birçok riski içeren kapsamlı bir poliçedir. Sahip olacağınız geniş teminatlarla; Yangın, yıldırım, infilak, duman, dahili su, fırtına, buzdolabında bulunan ilaçlar, grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler, terorizm, yer kayması, kar ağırlıgı, taşıt çarpması (hava, deniz ve kara taşıtları), iş durması, enkaz kaldırma, yangın ve infilak mali sorumluluk, kira kaybı, alternatif işyeri masrafları, sel ve su baskını, cam kırılması, hırsızlık, deprem, elektronik cihaz/makina kırılması, 3. şahıs mali mesuliyet ile eczanenizi güvence altına alıyoruz.

Siz de eczane poliçenizi Fortis’den yapın, işlemleriniz anında tamamlansın.

Tarım Sigortası (TARSİM)
Bitkisel ürünler, seralar ve çiftlik hayvanlarında afet, hastalık ve kazalar sonucu meydana gelen zarar ve kayıpları teminat altına alınır.

Bitkisel Ürün Sigortası
Sera Sigortası
Hayvan Sigortası
Kümes Hayvanları Sigortası
Su Ürünleri Sigortası olarak düzenlenebilmektedir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu