Forex

Forex Terimleri ve Anlamları

terimlerForexte çok sık karşılaştığımız ve kullanılmakta olan kelimeler vardır. Bu kelimelerin ne anlama geldiğini aşağıda açıkladık. Buyrun inceleyelim.:

BOC (Bank of Canada) : Kanada Merkez Bankası BOE (Bank Of England)
İngiltere Merkez Bankası
BOj (Bank of Japan) : Japonya Merkez Bankası
BPS (Base Point Spread) : Baz puan Faiz oranlarındaki değişim oranlarını açıklamada kullanılan bir terimdir. Bir baz puan % 0.01 ‘e denk geldiğinden %21,50’den %22,25′ye yükselen faiz oranları için 75 baz puanlık artış gerçekleşmiştir denir.
Back Testing : Geçmişteki Tahminlerin Doğruluk Derecesi Testi Bir trading stratejisinin performansını test etmek için, geçmiş veriler üzerinde optimize edildikten sonra sonuçların benzer olup olmadığını görmek amacıyla şimdiki verilere uygulanması sürecidir.
Back to back : Karşılıklı kredi, paralel kredi 1. Bir işleme dair tüm borç ve yükümlülüklerin ikinci bir işlemde yansıtılması. 2. Bir ülkede bir para biriminde yaratılan krediye karşılık olarak başka bir ülkede başka bir para biriminde kredi açılması işlemi.
Bahamian Dollar (BSD) : Bahama Doları (BSD) Bahama’nın ulusal para birimi.
Bahraini Dinar (BHD) : Bahreyn Dinarı (BHD) Bahreyn’in ulusal para birimi.
Baker Plan : Baker Planı 1985 yılında Uluslararası Para Fonu (IMF) guvernorlarının Seul’da yaptıkları toplantıda ABD Hazine Sekreteri J.Baker’in bazı borçlu ülkelere uygulanmasını istediği yardım planı Baker Planı olarak adlandırılır. Plan’a göre, 15 borçlu gelişmekte olan ülkeye 20 milyar dolar verilmesi sözkonusudur.
Balance of forex market trading : Forex piyasası dengesi Bir ülkenin ihracat ve ithalat farkını gösteren değer.
Balance of trade : Ticaret dengesi Bir ülkenin ödemeler bilançosundaki toplam ithalat ile toplam ihracat arasındaki fark. Toplam ithalatın toplam ihracattan fazla olması ticaret dengesi açığını; az olması ise ticaret dengesi fazlasını gösterir. Ülkenin ihracat ve ithalat rakamlarının eşit olduğunda, ülkede ticaret dengesi sağlanmıştır.
Bancor : Bankor J.M. Keynes tarafından uluslararası ödeme aracı olarak önerilen para biriminin adı.
Bank for International Settlements : Uluslararası Ödemeler Bankası 1930 yılında İsviçre’de Avrupa Merkez Bankalarının bankası olarak etkinlik göstermek amacıyla kurulmuş banka.
Bankruptcy : İflas Bir şirketin borçlarını ödeyemez duruma düşmesi nedeniyle etkinliklerinin sona erdirilmesi.
Bar Chart : Çubuk Grafik Grafik formunda finansal fiyat bilgisini göstermek ve analiz etmek için popüler bir yoldur. Bir bar grafiğinin yatay ekseni zaman aralıklarını gösterirken, dikey eksen fiyatı gösterir.
Barbadian Dollar (BBD) : Barbados Doları (BBD) Barbados’un ulusal para birimi.
Base currency : Baz para birimi Genel hatlarıyla, baz para birimi, bir yatırımcı veya ihraççının cari hesap defterinde sözü geçen para birimidir. FX piyasalarında, USD (Amerikan doları) normal olarak teklifler için ‘baz’ para birimi olarak düşünülebilir, demek istenen o ki; tekliflerde öbür para birimine karşılık bir birim 1$’a tekabül eder?
Base price : Baz fiyat Bir hisse senedinin seans içinde işlem görebileceği üst ve alt fiyat limitlerinin ve fiyat adımlarının belirlenmesine esas teşkil eden fiyattır.
Basing : Taban Yapma Menkul kıymet ya da piyasanın bir hayli düşüşten sonra soluk aldığı ve henüz net bir trendi gerçekleştirmeden düz bir aralıkta tanımlandığı bir süreç. Menkul kıymet fiyatında büyük bir düşüşün ardından taban periyoduna rastlamak mümkündür. Taban oluşturma hisselerin elde toplandığının bir göstergesi olabilir.
Basis : Basis Efektif para ile futures sözleşmelerindeki fiyat arasındaki farka verilen ad.
Basis point : Onbinde bir Yüzde’nin yüzde biri.
Bear Trap : Ayı Tuzağı Fiyatlar aşağı doğru önemli bir düzeyin altına doğru kırıldığında ve satış sinyali geldiğinde oluşan ve daha sonra rotasını değiştirerek satış sinyali vermekten vazgeçen, bundan dolayı da kayıplara sebep veren sinyal tuzağıdır.
Bear market : Ayı piyasası Gelecek hakkında karamsarlığın ve fiyatların düşeceği beklentisinin hakim olduğu piyasalardır. Bu piyasalarda kişiler ellerindeki hisse senetlerini gelecekte daha düşük fiyattan satın alabilecekleri düşüncesi ile satarlar.
Bearish : Alçalan trend Bir piyasanın ya da piyasayla ilgili bileşenlerin alçalacağı yönündeki inancı vurgulamak için söylenen bir söz
Below the Market : Piyasa Altı Bir menkul kıymeti, piyasa fiyatının altında belirlenmiş bir fiyattan alma ya da satma isteğini gösteren limitli emir. Piyasa fiyatı, istenilen fiyata ulaşamadığı taktirde bu emir karşılanmadan kalır.
Beta : Beta Menkul kıymetin sistematik ya da piyasa riskinin bir ölçüsüdür. Birçok hisse senedi hisse senedi piyasası ile aynı doğrultuda ilerlerken, beta seviyesi bir menkul kıymet ile piyasa arasındaki korelasyonun derecesini vurgular. Piyasa bir karşılaştırma kriteridir ve bunun için belirlenen beta düzeyi 1’dir.
Bid price : Alış fiyat teklifi Bir paritede baz dövizin satın alınmasına razı olunan fiyattır. Bu aynı zamanda yatırımcının baz dövizi satabileceği fiyattır. EURUSD paritesi için kotasyon 1,3820/1,3822 olsun. Alış fiyat teklifi 1,3820′dir. Yani 1 Euro’yu 1,3820 Amerikan Doları karşılığı satabilirsiniz.
Big Figure : Büyük rakam Parite ya da döviz fiyatının ilk iki veya üç basamağı . Örneğin: USD/JPY paritesi 108.05/10 olsursa, büyük rakam 108’dir. EUR/USD fiyatı .8325/28 ise büyük rakam .83’tür.
Big figure quote : Büyük rakamlar kotasyonu Dealer’lar tarafından, döviz kurunda ilk birkaç haneyi ifade etmek için kullanılan bir terim.
Black Box : Kara kutu İşleyişi açıklanmayan ve erişilmesi kolay olmayan bilgisayar destekli özel bir trading sistemi
Black Monday : Kara Pazartesi 19 Ekim 1987 Pazartesi günü Dow Jones Sınai Ortalama Endeksi’nin (DJIA) 508 puan düşerek (%22′lik bir düşüş) kaydederek, domino etkisiyle tüm dünyadaki borsalarda da büyük düşüşlerin gerçekleşmesine sebep olduğundan o gün, tarihte böyle adlandırılmıştır.
Black crack : Trader argosunda petrole verilen isimlerden biri
Black crack mafia : Trader argosunda OPEC’e verilen isim.
Block sale : Blok satış Emir miktarı şirketin ödenmiş/çıkarılmış sermayesinin %10’unu aşan satış işlemidir.
Bollinger Band Width : Bollinger Bant Genişliği Bant genişliği göstergesi, düşen volatilite ve iyice daralan bantların kuvvetli bir trendi başlayıp başlamayacağını izah eder.
Bollinger Bands : Bollinger Bantları Belli bir dönemdeki volatiliteyi ve görece fiyat seviyelerini karşılaştırmada kullanıcılara kolaylık sağlar. Fiyat hareketinin büyüklük derecesini göstermek üzere tasarlanmış üç adet banttan oluşur.Fiyatlar sıklıkla üst bantta dirençle altbantta da destekle buluşur.
Book : Kayıt defteri Profesyonel alım-satım çevresinde oyuncuya ait toplam pozisyonların özetini gösterir.
Box Size : Kutu Boyu Nokta-şekil grafiklerinde bir “X” ya da bir “O”’nun karşılık geldiği fiyat değeri. Fiyatlar bir kutu büyüklüğünde yükseldiğinde bir X, bir kutu büyüklüğünde düştüğünde ise bir O gösterilir. Yükselen bir kutu işareti, çok küçük fiyat değişikliklerini göstermez.
Brazilian Real (BRL) : Brezilya Reali (BRL) Brezilya’nın ulusal para birimi.
Breadth Indicator : Genişlik İndikatörü El değiştiren emisyon sayısını, el değiştirmek üzere listelenen emisyon sayısıyla karşılaştırır. İlgili günde alçalan emisyon sayısına karşı yükselen emisyon sayısının ölçümüdür. Alçalmalarla yarıda kesilen yükselmelerin yüzdesi ve yükselmeler le alçalmaların net farkını hesaplamak için bir çok ölçüm aracı kullanılır. Sürekli gözlenen indikatör, yatırımcı beklentisine bakış ifade eder ve yaygın olarak piyasa analistleri tarafından kullanılır.
Breadth Thrust : Piyasa Gücü Endeksi Martin Zweig, 10 günlük periyot süresince % 40’ın altlarından başlayarak % 61.5’ların üstüne doğru yükselen ortalama emisyon sayısının yukarı doğru sürüklenmeyi resmetmesi için bu momentumu geliştirmiştir. Bu, piyasanın aşırı satışa uğramayı atlattığını ifade eder ancak aşırı alım bölgesi hakkında bir bilgi sağlamaz.
Breakaway gaps : Kaçış boşlukları
British Pound (GBP) :İngiliz Sterlini (GBP) İngiltere’nin ulusal para birimi.
Broker : Aracı kurum İşlemcilerin alım – satım işlemleri ile ilgilenen aracı kişi ya da kurumlar.
Brokerage house : Aracı kurum Sermaye piyasası etkinliklerinde bulunmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu tarafından aracılık yetkisi verilmiş anonim ortaklıklar.
Building Permits : Yapı İzinleri Ekonomik gösterge (ABD).
Bull Bear Ratio : Boğa Ayı Oranı İlgili entstürümanın yükseleceğine inanan uzmanlar ile düşeceğine inanan uzmanlar arasındaki ilişkiyi gösteren ve yatırımcıyı bilgilendirme amaçlı bir piyasa beklentisi göstergesidir. Zıtlık göstergesi olarak yorumlanır; Şöyle ki, piyasa oldukça yükselme yönünde yansımışsa, piyasa büyük olasılıkla zirve konumundadır.
Bull Trap : Boğa Tuzağı Fiyatlar yukarıya doğru önemli bir düzeyin üstüne doğru kırıldığında ve ardından alış sinyali geldiğinde oluşan ve daha sonra da rotasını değiştirerek alış sinyali vermekten vazgeçmesi nedeniyle kayıplara sebebiyet veren sinyal tuzağıdır.
Bull market : Boğa piyasası Yükselen fiyatlarla değer kazanan piyasa.
Bullish : Yükselen trend Bir piyasanın ya da piyasayla ilgili bileşenlerin yükseleceği yönündeki inancı vurgulamak için söylenen bir söz
Bullish Percent Index (BPI) : Yükselişe Yönelik Yüzde Endeksi Nokta-şekil grafiğine göre alım sinyali sayesinde el değiştiren bir grup içindeki hisse senedi sayısını bölümlendirerek ölçülen popüler bir genişlik göstergesi. BPI, aşırı alım/aşırı satım koşullarının belirlenmesinde ve alım/satım sinyallerini belirlemede kullanılabilir. Yükselen yüzde endeksinin bir tek hisse senedine değil bir grup hisse senedine uygulanan bir şey olduğunu unutmamak gerekir.
Bump and Run Reversal : Bump and Run Reversal Hisse senedi piyasasında aşırı derecede spekülasyon sayesinde fiyatların çok hızlı bir şekilde çok yukarlarda oluşmasının ardından gözlenen geri dönüşlü bir grafik formasyonu. Uzun dönemde geçerli olamayacak spekülatif kaynaklı yükselişleri saptamak üzere tasarlanmıştır.
Burundi Franc (BIF) : Burundi Frankı (BIF) Burundi’nin ulusal para birimi.
Business Confidence Index : Reel Kesim Güven Endeksi
Business Inventories : İş Dünyası Stokları Ekonomik gösterge (ABD).
Buyback : Geri Alım Bir firmanın kendi hisse senet paylarını geri satın alması.
Buyer’s market : Alıcı piyasası Arzın talebi aştığı ve tüketicilerin fiyatı belirleyebildiği piyasa biçimi. Eğer tüketiciler, düşük olan bir fiyat üzerinden almaya hazırlarsa, piyasa aniden satıcıların fiyatı belirlediği bir piyasa durumuna gelebilir.
Buying Climax : Panik Alımları Bir seanstaki fiyatlar ile bir sonraki seanstaki fiyatlar arasında boşluklar oluşturacak şekilde, bir menkul kıymetin piyasa değerindeki ani yukarı yönlü hareketi. Teknik analistler tarafından kullanılıp, bir menkul kıymetin aşırı alımının gerçekleştiğinin ve akabinde fiyatların düşeceğinin bir göstergesi olarak düşünülebilir.
Buying on Margin : Buying on Margin Alıcının yatırım yapmak için brokerdan borç aldığı riskli bir kısa dönem stratejisi. Alıcı, hisse senedi fiyatının yükseleceğine inandığından hisse senetlerine daha fazla para yatırarak karını maksimize etmeye çalışır.

Dikkat:
“Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ikamet eden vatandaşlara 31.08.2011 tarihi itibariyle Sermaye Piyasası Kurulu Forex i Yasaklamıştır. Bu yüzden Türkiye Cumhuriyetinde ikamet eden kullanıcılar Forex ile işlem yapmak için boşuna bir çaba içine girmesinler. Ziraa Foreks siteleri Ülkemizde ikamet edenleri kabul etmemektedir.”

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu