Kredi Kartları

Denizbank Master Card SecureCode

Denizbank Master Card SecureCode Hakkında bilgiler bankaların kendisitelerinden alınmıştır.aynak gösterilmesi zorunludur. www.internetbankasi.org

 

DenizBank kredi kartı sahipleri için İnternet ortamında kredi kartı kullanarak yapacakları alışverişler artık daha güvenli

Mastercard’ ınızı kaydetmek için tıklayın

MasterCard SecureCode Hizmet Koşulları.

MasterCard SecureCode hizmetini (“MasterCard SecureCode”) seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen MasterCard SecureCode hizmetini kullanmadan önce Hizmet Koşulları Sözleşmesini dikkatlice okuyunuz. Bu sözleşmede “biz”, “bize” veya “bizim” ifadeleri Finans Kuruluşunuza, ve “siz,” “size,” veya “sizin” ifadeleri ise MasterCard SecureCode kullanıcısına hitap etmektedir.

Bu Hizmet Koşulları Sözleşmesi, sizinle akdedilmiş olan Kart Kullanım Sözleşmesi veya sözleşmelerini desteklemekte ve onun / onların bir bölümünü teşkil etmektedir. MasterCard SecureCode Hizmet Koşulları Sözleşmesine ek olarak ayrıca, MasterCard SecureCode’un kullanıldığı kart işlemlerini düzenleyen Kart Kullanım Sözleşmesini de kapsamaktadır.

1.1. HÜKÜMLERİN KABULÜ

a.a. MasterCard SecureCode size sağladığı hizmetleri aşağıdaki Hizmet Koşulları (“HK”) ile sizinle MasterCard SecureCode’un kullanıldığı kart işlemlerini düzenleyen Kart Kullanım Sözleşmemiz kapsamında sağlamaktadır. HK size bilgi verilmeksizin zaman zaman güncellenebilir. HK’nın en güncel versiyonunu web sitemizden dilediğiniz zaman inceleyebilirsiniz. Ayrıca, MasterCard SecureCode’u kullanırken, zaman zaman aynı web sitesinde yayınlanabilecek olan MasterCard SecureCode ile ilgili koşul ve kurallara tabi olacaksınız.

b.b. Bir MasterCard SecureCode hesap şifresinin oluşturulmasıyla ve/veya MasterCard SecureCode’un kullanımı ile bu HK’ya kabul edilmiş olacağınızı ve bu HK üzerinde yapılan revizyonları takiben MasterCard SecureCode’un sürekli kullanımı ile de, revize edilen hükümler ile yürürlükteki koşul ve kuralların tarafınızca onaylandığını kabul ediyorsunuz.

c.c. Aksi kesin bir şekilde belirtilmedikçe, MasterCard SecureCode üzerinde düzenleme, geliştirme veya diğer türlü değişikliklere sebep olan bilumum yeni özellik de bu HK’ya konu olacaktır.

d.d. MasterCard SecureCode (veya herhangi bir bölümünü) herhangi bir zamanda veya belirli aralıklarla önceden bildirmeksizin değiştirme veya geçici ya da sürekli olarak, durdurma hakkımız saklıdır.

e. e. Tarafımızın isteği üzerine işbu HK’nın elektronik olmayan bir versiyonunu imzalamayı kabul ediyorsunuz.

2.2. MasterCard SecureCode’un TANIMI

MasterCard SecureCode size, MasterCard SecureCode’un kullanıldığı online ve diğer işlemlerinizde, ilgili işlemler sırasındaki yolsuzluk oranını azaltmak suretiyle arttırılmış güvenlik sağlamaktadır. MasterCard SecureCode için kaydolmak tarafımıza, aşağıdaki 5. bölümde daha ayrıntılı bir şekilde açıklandığı üzere, gelecekteki online işlemleriniz ile ve MasterCard SecureCode’un kullanıldığı diğer işlemlerle ilgili olarak kimliğinizin teyit edilmesi amacıyla kullanılmak üzere kişisel bilgilerin sağlanmasını da içermektedir. MasterCard SecureCode ayrıca kayıt tutmak ve raporlama amaçlı olarak da kullanılabileceği gibi, işlemlerden kaynaklanabilecek ihtilafların çözümlenmesine de yardımcı olmak amacıyla kullanılacaktır. 3(b) no.’lu bölümde belirtilen tarafınıza ait Kayıt Verileri ile diğer kişisel bilgiler, aşağıda, 6. bölümde daha ayrıntılı bir biçimde açıklandığı üzere, kuruluşlarla paylaşılmayacaktır.

3.3. KAYDOLMAYA İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜKLERİNİZ

a.a. MasterCard SecureCode’a kaydolmakla bize kendiniz, kredi kartlarınız ve banka kartlarınız hakkında belirli bilgileri elde etmek yetkisi veriyorsunuz. Ayrıca bize, tüketici kredisi büroları ve diğer tüketici raporlama ajansları dahil olmak üzere belirli üçüncü kişilerden kendiniz, kredi kartlarınız ve banka kartlarınız hakkında, MasterCard SecureCode ile ilgili olarak kullanılmak üzere bilgi edinme yetkisini de vermektesiniz. Bize bu bilgileri MasterCard SecureCode Gizlilik Politikamız (bkz. Bölüm 6) doğrultusunda kullanma ve edinme yetkisini sağlamaktasınız. Bilgileriniz, size özgü tek bir kimlik numarasıyla (kredi kartı, banka kartı numaranız ve adınız) ilişkilendirilecektir.

b.b. (i) MasterCard SecureCode’un kayıt formu (“Kayıt Verileri”) tarafından hakkınızda istenen bilgileri gerçek, doğru, güncel ve eksiksiz olarak sağlamayı ve (ii) Kayıt Verilerini gerçek, doğru, güncel ve eksiksiz olarak muhafaza etmek için güncellemeyi kabul ediyorsunuz. Gerçek, doğru, güncel olmayan veya eksik bilgi vermeniz veya Kayıt Verilerinizin gerçekdışı, yanlış, eski veya eksik olduğuna dair makul şüphelerimizin bulunması halinde tarafımız, tarafınızın MasterCard SecureCode kullanımını şimdi veya gelecekte sona erdirme, iptal etme veya reddetme hakkına sahiptir.

4.4. KAYIT İŞLEMİ

a.a. MasterCard SecureCode hizmetinden faydalanmak için bize, kimliğinizi ve belirtilen kredi veya banka kart yada kartlarının yetkili sahibi olduğunuzu teyit etmemiz amacıyla belirli bilgiler sağlamanız gerekmektedir. Sağladığınız bilgiler, tarafınız ve kredi veya banka kartlarınız ile ilgili olarak dosyamızda yer alan ve bir yada birden fazla üçüncü şahıslardan edindiğimiz, veyahut da bir üçüncü şahıs tarafından muhafaza edilmekte olan bilgilerinizle karşılaştırılıp onaylanacaktır.

b.b. Kimliğinizi teyit edebilmemiz açısından tarafımıza yeterli bilgi sağlamamanız halinde MasterCard SecureCode’a kayıt yapmanıza izin vermeme hakkımız bulunmaktadır. Tarafımıza sağladığınız bilgilerin doğru olduklarını ve MasterCard SecureCode için kayıt ettirdiğiniz tüm kredi kartı ve banka kartlarını yasal olarak kullanma hakkınızın bulunduğunu taahhüt ediyorsunuz.

c.c. MasterCard SecureCode’a başarılı bir şekilde kayıt yaptırmadığınız takdirde kuruluş, MasterCard® kredi kartınız veya banka kartınızı e-ticaret veya MasterCard SecureCode’a ilişkin diğer işlemlerde yapılan ödemeler için kabul etmeyecektir.

d.d. MasterCard SecureCode’u kullanmak için World Wide Web erişiminizin olması ve bu erişime bağlı bilumum hizmet bedellerini ödemeniz gerekmektedir. Buna ek olarak bir bilgisayar, modem veya bir diğer bağlantı cihazı dahil olmak üzere World Wide Web bağlantısını sağlayabilecek ekipmanlara da gereksinmeniz vardır.

e.e. MasterCard SecureCode’u kullanarak yapacağınız MasterCard SecureCode kayıt işlemleriyle ilgili olarak sormak istedikleriniz için doğrudan müşteri hizmetleri departmanımızla irtibat kurmanız gerekmektedir.

5.5. ONAY İŞLEMİ

a.a. MasterCard SecureCode kayıt işlemi sırasında size bir şifre verilecek veya bir şifre seçmeniz istenecektir. Herhangi bir çevrimiçi işlem veya MasterCard SecureCode’un kullanıldığı bir işlem yapılırken, ticari kuruluşun bu işlemle ilgili MasterCard kart ödemenizi kabul etmesinden önce Cevabınız veya MasterCard SecureCode’unuz sorulacaktır. MasterCard SecureCode’unuzu veya Cevabınızı bildiremediğiniz, ya da MasterCard SecureCode onay işleminizin bir diğer nedenden ötürü başarısız olması halinde ticari kuruluş MasterCard kredi kartınızı veya banka kartınızı ilgili işleme dair ödeme için kabul etmeyebilir.

b.b. MasterCard SecureCode’u kullanmakla MasterCard SecureCode’un belirli aralıklarla önceden yetkilendirilmiş işlemlerin onaylanması için kimliğinizi ispat etme amaçlı olarak kullanılmasını kabul etmiş olmaktasınız.

6. 6. KAYIT VERİLERİNİN GİZLİLİĞİ

a. a. MasterCard SecureCode size ait Kayıt Verilerini saklar. Kayıt Verileriniz çevrimiçi perakende ticari kuruluşlar veya MasterCard SecureCode’un kullanıldığı diğer işlemlerdeki kuruluşlar ile paylaşılmayacaktır.

b.b. MasterCard SecureCode’un tarafınıza ait Kayıt Verilerini muhafaza edeceğini ve ayrıca Kayıt Verilerinizi Yürürlükteki Kanunlar gerektirdiği takdirde, 8(a)(ix) no.lu bölümde belirtildiği üzere, söz konusu muhafaza veya paylaşımın iyi niyetli bir şekilde Yürürlükteki Yasalar tarafından izin verilmesi ya da (i) yasal süreçle uygunluk veya (ii) işbu HK’nın uygulanması için makul bir gerekçeye dayanmak suretiyle ifşa edebileceğini de kabul ediyorsunuz.

c.c. Tarafınızla ilgili Kayıt Verileri ve tüm kişisel kimlik bilgileri Gizlilik Politikamıza tabidir. Daha fazla bilgi için lütfen bizimle iletişim kurunuz.

7.7. KART HAMİLİ ŞİFRE VE GÜVENLİĞİ

MasterCard SecureCode ile tarafınızca oluşturulan şifrenizin, Kayıt Verilerinizin ve MasterCard SecureCode ile oluşturduğunuz diğer tüm bilgilerin ve MasterCard SecureCode ile tarafınızca oluşturulan veya sağlanan şifrenizin, Kayıt Verilerinizin ve diğer bilgilerin kullanından doğan tüm faaliyetlerin gizli tutulmasından sadece tarafınız sorumludur. MasterCard SecureCode kullanımınızı veya erişiminizi hiçbir üçüncü şahsa devretmeyeceğinizi veya satmayacağınızı kabul ediyorsunuz. Kartınızın kaybolması veya şifrenizin ya da diğer onay bilgilerinizin yetkisiz kullanımı veya bir diğer güvenlik ihlalini derhal müşteri hizmetleri ile iletişim kurmak suretiyle tarafımıza bildirmeyi kabul ediyorsunuz. Yürürlükte olan Kanunlar veya tarafınızla aramızda bulunan Kart Hamili Sözleşmesi tarafından aksi belirtilmedikçe, HK’ya uymamanızdan kaynaklanan zarar veya ziyandan tarafımızın sorumlu olmayacağını da kabul ediyorsunuz.

8.8. TARAFINIZIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

a.a. Tarafınız aşağıdaki hükümleri kabul etmektedir:

i.i. MasterCard SecureCode’u kullanarak hiçbir kişi veya kuruluşu taklit etmemeyi;

ii.ii. Yazılım virüsleri veya MasterCard SecureCode tarafından kullanılan bilgisayar yazılım veya donanımlarının veya telekomünikasyon ekipmanlarının işlevselliğini bozacak veya kısıtlayacak şekilde tasarlanmış bilgisayar kod, dosya, e-posta veya diğer materyalleri yüklememeyi ve göndermemeyi,;

iii.iii. MasterCard SecureCode Web sitesi veya hizmetine spam veya flood saldırılarında bulunmamayı;

iv.iv. MasterCard SecureCode web sitesinin hiçbir bölümünü veya MasterCard SecureCode ile ilgili olarak kullanılan hizmet yada yazılımları değiştirmemeyi, adapte etmemeyi, alt lisans sağlamamayı, tercüme etmemeyi, satmamayı, tersine mühendislik yapmamayı, kaynak koduna dönüştürmemeyi veya çözmemeyi;

v.v. MasterCard SecureCode üzerinde yer alan hiçbir copyright, ticari marka veya mülkiyet hakkına ilişkin diğer ibareleri kaldırmamayı;

vi.vi. MasterCard SecureCode web sitesinin hiçbir bölümünü MasterCard’In önceden yazılı izni olmaksızın “çerçeve”lememeyi veya “bir diğer yerde” açmamayı;

vii.vii. MasterCard SecureCode web sitesi üzerinde otomatik bilgi toplama sistemlerini, “data miner” veri toplayıcılarını, robot, spider yazılımları, site arama / bulma uygulamalarını veya diğer otomatik ya da manuel cihazları, sitenin veya hizmet ya da içeriğinin reprodüksiyonu ile ilgili olarak hiçbir şekilde kullanmamayı;

viii.viii. MasterCard SecureCode’a bağlı sunucu veya ağlara diğer şekillerde müdahale etmemeyi, onlara zarar vermemeyi veya işbu HK’yı ya da MasterCard SecureCode veya MasterCard SecureCode’a bağlı tüm ağlara ilişkin gereksinimleri, prosedürleri politikaları veya hükümleri ihlal etmemeyi;

ix.ix. Yürürlükteki yerel, eyalet, ulusal veya uluslararası mevzuat, hüküm, kural veya hukuki ya da idari müeyyideleri (tamamı “Yürürlükteki Kanunlar” olarak addedilecektir) ve MasterCard tarafından MasterCard SecureCode kullanımınız ile ilgili olarak oluşturulmuş olan kural veya koşulları kasten ya da kasıtsız olarak ihlal etmemeyi.

9.9. YÜKÜMLÜLÜK

a.a. Tarafımızın MasterCard SecureCode üzerindeki hiçbir değişiklik, hizmetin durdurulması veya hizmetin sürdürülmemesi için size ve herhangi bir üçüncü şahsa karşı yükümlü olmayacağını kabul ediyorsunuz.
b.b. Tarafımız MasterCard SecureCode’u kullanmanızdan ötürü tesadüfen, kazaen, özel veya dolaylı kayıplar ve bilgisayarınıza veya telefon hizmetinize gelebilecek olanlar gibi diğer zararlardan dolayı hiçbir koşul altında yükümlü olmayacaktır.

c.c. Web sitemize erişiminizden, kullanımınızdan veya web sitemizden yapacağınız dosya indirme işlemlerinden ötürü bilgisayar ekipmanınızı veya diğer mülkiyetinizi etkileyecek hiçbir hasar veya virüslerden tarafımız sorumluluk kabul etmez.

10.10. FESİH

a.a. MasterCard SecureCode’un kullanımına dair erişiminizi sona erdirmek istemeniz halinde müşteri hizmetleriyle irtibat kurunuz. MasterCard SecureCode şifreniz ve Kayıt Verileriniz devre dışı bırakılabilir. Bu durumda, devre dışı bırakma işlemi öncesinde MasterCard SecureCode ile yapmış olduğunuz hiçbir alışveriş etkilenmeyecektir.

b.b. Tarafınızın kusuru olsun veya olmasın, tarafımız MasterCard SecureCode erişiminizi ve ilişkinizi herhangi bir zamanda geçici veya sürekli olarak devre dışı bırakabilecektir.

11.11. TİCARİ KURULUŞLARLA OLAN İLİŞKİLER

Çevrimiçi perakendeci veya diğer ticari kurumlarla MasterCard SecureCode üzerinden yaptığınız ticari iletişim veya ilişkileriniz veya promosyon katılımlarınız ile bunlarla ilgili mal ve hizmetlere mukabil ödemeler ve bunların teslimi ile diğer hükümler, koşullar, garanti veya temsiller tamamen sizin ve ilgili ticari kuruluşun arasındadır. Tarafınız, Yürürlükteki Kanunlar veya tarafınızla aramızdaki kart hamili sözleşmesi ile aksi belirtilmediği sürece tarafımızın, bu alışverişlerden kaynaklanabilecek hiçbir zarar ve ziyandan sorumlu olmayacağını kabul eder. Tarafınız MasterCard SecureCode kullanımının hiçbir şekilde tarafımızca size, herhangi bir ticari kuruluşu, ilgili ticari kuruluş MasterCard SecureCode katılımcısı olsun veya olmasın tavsiye ettiği anlamına gelmeyeceğini kabul eder. Örneğin MasterCard SecureCode ticari kuruluşun veya sağladığı mal ve hizmetlerin kalitesinin kimliğini onaylamaz.

12.12. GARANTİLERE DAİR TEKZİP

a.a. Tarafınız MasterCard SecureCode kullanımı üzerinden edinilmiş her türlü yazılımın bilgisayarınıza kendi inisiyatifiniz ve riskiniz ile indirildiğini ve HK Sözleşmesinde aksi belirtilmediği sürece, MasterCard SecureCode üzerinden bu tür dosyaların, yazılımların veya diğer materyallerin indirilip kullanılmasından ötürü bilgisayar sisteminizde meydana gelebilecek her türlü zararın ve veri kaybının yalnızca tarafınızın sorumluluğunda olacağını bizzat anlamış ve kabul etmiştir.

b.b. Yürürlükteki tüm eyalet yasaları tarafından aksi gerektirilmediği sürece tarafımız, MasterCard SecureCode hakkında, belirli bir amaca uygunluk veya satışa sunulabilirlikle ilgili olanlar da dahil olmak üzere ne sözlü olarak, ne de ima yolu ile hiç bir garanti ve temsil vermemektedir. yürürlükteki kanunlar ima yollu garantilerin hariç tutulmasına izin vermeyebilir, bu durumda yukarıdaki hariç tutulan hususlar tarafınıza uygulanmaz.

13.13. BİLDİRİM

Tarafınıza yapılacak olan bildirimler e-posta yolu il veya Kayıt Verilerinizde yer alan tüm adreslere yada tarafımıza nezdimizdeki hesabınız, tarafımızca size sağlanmış olan kredi kartlarınız veya banka kartlarınız ile ilgili olarak vermiş olduğunuz diğer bilgilere istinaden yapılacaktır. Ayrıca işbu HK üzerindeki veya diğer hususlarla ilgili değişikliklerden web sitemizde yer alan açıklamalar veya bildirim kısa yolları ile de haber edileceksiniz.

14.14. YAŞ VE SORUMLULUK

Tarafınız MasterCard SecureCode kullanımı için ve MasterCard SecureCode kullanımının bir sonucu olarak doğabilecek her türlü yükümlülüğe dair bağlayıcı yasal sorumluluk oluşturabilecek kanuni yaşta olduğunu kabul eder. Yürürlükteki Yasalar veya tarafınız ile aramızdaki kart hamili sözleşmesi tarafından aksi belirtilmediği sürece, tüm MasterCard SecureCode kullanımlarından tarafınızın ve mali Kayıt Verileriniz, şifreniz veya diğer teyit bilgileri aracılığı ile yetkilendirmiş olduğunuz kişilerin sorumlu olduğu tarafınızca kabul edilmiştir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu