Emeklilik ve Sigorta

Akbank Bireysel Emeklilik Sistemi Kampanyası

Akbank Bireysel Emeklilik Sistemi Kampanyası 2012 nedir ? Akbank Bireysel Emeklilik Sistemi Kampanyasına nasıl katılabilirim? Akbank Bireysel Emeklilik Sistemi Kampanyasından nasıl faydalanabilirim? Akbank Bireysel Emeklilik Sistemi Kampanyası hakkında detaylar aşağıdadır buyrun…

Şimdi BES almanın en avantajlı zamanı!
Hemen Akbank şubelerine uğrayın, AvivaSA ile Bireysel Emeklilik Sistemine adım atın. 30 TL chip-para’nızı gönlünüzce harcayın.

Kampanya Koşulları:

Kampanya sadece Akbank aracılığı ile başvurusu 01.02.2011 tarihinden sonra alınan ve düzenli ödemeleri Akbank kredi kartı ile yapılan “Emekliliğe Yatırım Planı” (Plan 108) sözleşmeleri için geçerlidir.
Chip para ödülü, BES sözleşmesinin aktif olduğu tarihi takip eden ayda ödemenin yapıldığı kredi kartına yüklenecektir.
Kampanyadan faydalanmak isteyen katılımcıların Bireysel Emeklilik Sözleşmesi katkı paylarını, Akbank kredi kartı ile düzenli olarak ödemeyi, Akbank T.A.Ş’ye yazılı olarak taahhüt etmeleri gerekmektedir.
Kampanyadan yararlanılabilmesi için Bireysel Emeklilik Sözleşmelerinin (Plan 108) düzenli ödemelerinin, Akbank kredi kartı ile düzenli olarak yapılması esastır. Ödemelerin herhangi bir sebeple Akbank kredi kartı ile düzenli yapılmaması (Ödemelerin Akbank kredi kartından farklı ödeme şekli ile yapılması ve düzenli ödemeye ara verilmesi vd.) durumlarında müşterilerimizin kredi kartlarına kampanya kapsamında yüklenen chip-para ödülü borç olarak yansıtılacaktır.
Akbank kredi kartı olmayan müşterilerimiz, şubelerimizden kredi kartı başvurusu yaparak, kart başvurusunun onaylanması ve yukarıdaki özelliklerde Bireysel Emeklilik Sözleşmesi (Plan 108) satın alması halinde kampanyadan faydalanabilecektir.
Kampanya dahilinde alınan birden fazla Bireysel Emeklilik Sözleşmesi için sadece ilk (başvuru tarihine göre) sözleşme kampanyadan yararlanabilir.
Müşterilerimiz, katkıcısı olduğu Bireysel Emeklilik Sözleşmesi adedine bakılmaksızın bir kereye mahsus olmak üzere kampanyadan yararlanabilir.
Müşterilerimiz, ancak bir kredi kartı ile kampanyaya katılabilir.
Kampanyadan, kampanya dahilinde satın alınan yeni Bireysel Emeklilik Sözleşmesi ödemesini yapan asıl ve ek kart sahibi, bireysel müşterilerimiz yararlanabilir.
Wings business ve biz kart haricindeki tüm Akbank kredi kartları kampanyaya dahildir.
Kampanyadan sadece Akbank bireysel bankacılık müşterileri yararlanabilir.
Kampanya, düzenli katkı payı ödemeleri için geçerli olup, ara katkı payı ödemeleri kampanya kapsamına dahil değildir.
Katılımcı ve ödeyen farklı kişiler olduğunda chip-para ödülü, Bireysel Emeklilik Sözleşmesinin katkı payı ödemelerinin yapıldığı Akbank kredi kartına yapılacaktır.
Kampanyadan yararlanabilmek için kredi kartının Telefon-Posta yoluyla alışveriş işlemine açık olması gerekmektedir.
Akbank, haber vermeksizin kampanya koşullarını değiştirme hakkını saklı tutar.

 

Daha rahat bir emeklilik için…

Bireylerin emeklilik dönemlerinde daha rahat yaşayabilmeleri ve ihtiyaç duyacakları ek harcamaların karşılanabilmesi için mevcut kamu sosyal güvenlik sistemlerini tamamlayıcı olmak üzere oluşturulan özel emeklilik sistemidir.

Bu kapsamda sistem, bireylerin tasarruf etmesini teşvik etmek, bu tasarrufları şeffaf bir biçimde güvence altına almak ve bireylerin istekleri doğrultusunda birikimlerinin en uygun yöntemlerle yönlendirilmesini sağlamayı amaçlamaktadır.

Bu tasarrufların, emeklilik hakkı kazanıldığında; sistem,
 • Maaş olarak,
 • Toplu para olarak,
 • Hem toplu para hem de maaş olarak, ödenmesi imkanını sağlamaktadır.
Kısaca Bireysel Emeklilik,
 • Bireylerin yaşlılıklarında veya aktif çalışma yaşamlarının sonunda bir ek gelir sağlamaya yönelik,
 • Herkesin kendi birikimleri oranında gelir alacağı,
 • Kamunun gözetim ve denetiminde özel şirketler tarafından yapılan,
 • Gönüllü katılıma dayalı,
 • Kamu sosyal güvenlik sistemlerini tamamlayıcı bir emeklilik sistemidir.

56 yaşında emeklilik hakkı…

BES, gönüllü katılım esasına dayanmaktadır. İsteyen katılımcılar, belirli bir katkı payını ödeyecekleri, kendi ihtiyaçlarına göre düzenlenecek emeklilik sözleşmesini imzalayarak sisteme dahil olur.

Katımcılar, istedikleri aylık katkı miktarını en az 10 yıl boyunca ödemek şartıyla 56 yaşını doldurduklarında emeklilik hakkını kazanır. Bu kriterler, sistemden emekli olarak ayrılmak ve vergisel anlamda maksimum faydanın sağlanması içindir. Sistemden stopaj vergileri ödenmek suretiyle istenildiği zaman ayrılabilinmektedir.

Bu sürede katkı payları, oluşturulan emeklilik fonlarında ve değişik emeklilik planları içinde değerlenir.

Katılımcı emeklilik hakkı kazandığında birikimlerini aylık, 3 aylık, 6 aylık veya yıllık maaş; toplu para veya bir kısım toplu para, bir kısım maaş şeklinde alabilir.

Katılımcı Hakları

Bireysel Emeklilik Sistemi, hem bireyler hem de kurumlar için faydalar getirmektedir.

Bireysel olarak kendisinin ve yakınlarının geleceğine önem veren, ek bir güvence talep eden herkes bu sistemden yararlanabilir.

Kurumsal alanda ise insan kaynakları politikalarına önem veren, nitelikli iş gücünün motivasyonunu, dolayısı ile toplam performansını artırmayı hedefleyen tüm kurumlar, bu sistemde kendileri için vergi avantajı dahil çeşitli olanaklar bulacaktır.

 • Katılımcı en az 10 yıl sistemde minimum asgari katkı payı tutarını düzenli ödemek koşulu ile 56 yaşını doldurduktan sonra emekliliğe hak kazanır.
 • Katılımcı, aynı şirkette seçmiş olduğu planlarını dört kez ve fon oranlarındaki dağılımı yılda altı kez değiştirme hakkına sahiptir.
 • Katılımcı, aynı şirket planları arasında geçiş yapabilir.
 • Katılımcı, dilediği takdirde birikimlerini başka bir şirkete aktarabilir. (En son aktarım yaptığı tarihten itibaren en az 1 yıl sonra)
 • Katkı payı ödemeye ara verebilir.
 • Emeklilik öncesi sistemden ayrılma hakkına sahiptir. Katılımcının vefatı halinde birikimleri lehtarına, lehtar belirtilmemiş ise kanuni mirasçılarına ödenir.
 • Katılımcı, tasarruflarını şeffaf bir biçimde takip edebilir.
 • Katılımcı, dilerse farklı sözleşmelerdeki hesaplarını tek bir sözleşmede birleştirebilir.
 • Emekliliğe hak kazandıktan sonra katılımcı tercihine göre birikimlerini
 • Toplu para,
 • Aylık, 3 aylık, 6 aylık veya yıllık maaş,
 • Kısmen toplu para, kısmen maaş şeklinde alabilir.

Vergi Avantajı

Katılımcılar İçin Yatırdıkları Katkı Paylarının Vergi Muafiyeti

Katılımcıların ödediği katkı payları, ücretli çalışanlar için ücretin yüzde 10’u, serbest meslek mensupları için beyan edilen gelirin yüzde 10’u ve asgari ücretin yıllık tutarını aşmamak üzere gelir vergisi matrahından indirilebilir.

İşverenler tarafından ödenen katkı payları yine yukarıdaki limitler çerçevesinde doğrudan gider yazılmak sureti ile kurumlar vergisi matrahından indirilebilir.

Vergi avantajınızı hesaplayın!


Emeklilik Yatırım Fonları’nın, Kurumlar Vergisine Tabiyeti

Emeklilik yatırım fonları, Kurumlar Vergisi’ne tabi değildir.


Elde Edilen Gelir ve Birikimin Vergilendirilmesi

Vergi ile ilgili oluşabilecek, sözleşmenin başlangıcından emeklilik hakkı elde edilmesine kadar geçecek sürede 3 durum ortaya çıkmaktadır:

 • 10 yıl süre ile katkı payı ödemiş ve 56 yaşı tamamlayıp emeklilik hakkı kazanma veya ölüm, maluliyet, tasfiye gibi zorunlu hallerde ayrılma, birikimin tamamı üzerinden yüzde 25 istisna, kalan kısım yüzde 5 gelir vergisi stopajına tabi,
 • 10 yıl süre ile katkı payı ödemiş ancak 56 yaş dolmadan sistemden ayrılma, birikimin tamamı üzerinden yüzde 10 gelir vergisi stopajına tabi,
 • Ölüm, maluliyet, tasfiye gibi zorunlu nedenler dışında 10 yıl sistemde kalmadan ayrılma, birikimin tamamı yüzde 15 gelir vergisi stopajına tabi olmaktadır.

 

“Emekliliğe Yatırım Planı”, AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş.’nin 108 no.lu bireysel emeklilik planıdır. Akbank bir AvivaSA acentesidir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu