Yatırım Ürünleri

28-29-30 Mayıs 2012 tarihinde halka arzı gerçekleştirilecek olan 179 gün vadeli Vakıfbank Bonosu

 28-29-30 Mayıs 2012 tarihinde halka arzı gerçekleştirilecek olan 179 gün vadeli Vakıfbank Bonosu nedir? 28-29-30 Mayıs 2012 tarihinde halka arzı gerçekleştirilecek olan 179 gün vadeli Vakıfbank Bonosu hakkında detaylar aşağıdadır.

Vakıfbank 28-29-30 Mayıs 2012 tarihlerinde, 500.000.000.-TL nominal değerli (talep gelmesi halinde arttırılabilecektir) 27/11/2012 vadeli (179 gün), enterpolasyon yöntemi kullanılarak hesaplanan bileşik faiz üzerine %0.55 ek getiri sağlayan Vakıfbank Bonosu, ihraç ediyor.

Minimum satış tutarı 100 TL olan kıymetler, T.C. Hazinesi tarafından ihraç edilmiş olan borçlanma senetlerinde olduğu gibi ihraç sonrasında ikincil piyasada da işlem görecek, Bankamız sisteminde de sürekli olarak alınıp satılabilecektir.
Halka Arz Bilgileri
Halka Arz Tarihleri 28-29-30 Mayıs 2012
Satış Yöntemi Halka Arz
Talep Toplamaya Baz Teşkil Eden Bileşik/Basit faiz Bileşik %10,72 / Basit % 10,44
Kesinleşen Bileşik/Basit Faiz 31 Mayıs 2012 tarihinde açıklanacaktır. ** 
Satış Fiyatı 31 Mayıs 2012 tarihinde açıklanacaktır**
Ek Getiri Oranı Enterpolasyon yöntemine göre hesaplanan bileşik faiz oranı üzerine %0.55***
Talepte Bulunma Yöntemi Talepler TL tutar üzerinden toplanacak olup, yatırımcılar minimum 100 TL olmak üzere 1 TL ve katları şeklinde talepte bulunabileceklerdir.
Vade Başlangıç 01.06.2012
Vade 179 Gün
Gösterge Kıymetler TRT071112T14 ve TRT200213T25
Ödeme Seçenekleri – Yatırım / vadesiz hesabınızda bulunan serbest bakiyeniz (TL)
– Yatırım hesabında bulunan DİBS’ler
– Bankamız B tipi Likit Fon (6. Fon)
– 31 Mayıs 2012 ve 01 Haziran 2012 Vadeli Mevduatınız (TL)
Nemalandırma Halka arz süresince nakit karşılığı yapılan başvuru bedelleri, dağıtımın yapılacağı 01.06.2012 tarihine kadar, Vakıfbank B tipi Likit Fonunda (6. Fon) değerlendirilecektir.

 

*İhraç edilecek 179 gün vadeli banka bonosunun bileşik faiz oranının belirlenmesinde referans alınacak Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS); 07/11/2012 itfa tarihli TRT071112T14 tanımlı ve 20.02.2013 itfa tarihli TRT200213T25 tanımlı kıymetlerdir. Talep toplamaya baz teşkil eden satış fiyatının hesaplamasında kullanılacak gösterge bileşik faiz oranı, belirtilen iki DİBS’in İMKB Tahvil ve Bono Pazarı’nda 23-24-25 Mayıs 2012 tarihlerinde gerçekleşen işlem hacmi ağırlıklı ortalama bileşik faizleri ve 01/06/2012 tarihi itibari ile vadeye kalan gün sayıları veri olarak kullanılarak, yapılacak doğrusal yakınsama (enterpolasyon) yöntemi ile belirlenecektir.

**Yukarıda belirtilen DİBS’lerin talep toplama sürecinde (28-29-30 Mayıs 2012) İMKB Tahvil ve Bono Pazarı’nda oluşan işlem hacmi ağırlıklı ortalama bileşik faizleri ve günlük işlem hacimleri dikkate alınarak 30/05/2012 tarihinde aynı gün valörlü işlem saati bitimini takiben ikinci bir hesaplama yapılacaktır. Yapılan bu ikinci hesaplamaya göre bulunan yeni ağırlıklı ortalama bileşik faiz, talep toplamaya baz teşkil eden bileşik faizle karşılaştırılacaktır. İhraca baz teşkil eden ortalama bileşik faiz oranından 0,20 (20 baz puan) ve üzerinde olması durumunda söz konusu faiz oranı banka bonosunun nihai faiz oranının hesaplamalarında kullanılacaktır. 0,19 (19 baz puan ) ve altındaki artışlarda, banka bonosunun yıllık bileşik faiz oranı 25/05/2012 tarihinde açıklanan talep toplamaya baz teşkil eden gösterge yıllık bileşik faiz oranı üzerinden hesaplanacaktır.

***Detaylı Açıklamalar ilgili sirkülerde yer almaktadır.

 

Yatırımcılar Açısından Vergilendirme
Banka bonolarından elde edilen gelirler:
Bireysel yatırımcılar için %10 oranında stopaja tabidir. Devlet Tahvili ve Hazine Bonosu ile eşit vergilendirilmektedir. Mevduata uygulanan %15 stopaja göre avantajlıdır.

Sermaye şirketleri, menkul kıymetler yatırım ortaklıkları, menkul kıymet yatırım fonları, emeklilik yatırım fonları, borsa yatırım fonları  %0 oranında, bunların dışında kalan kurum ve kuruluşlar %10 oranında stopaja tabidir. Ödenen stopaj beyanname üzerinde hesaplanan kurumlar vergisinden mahsup edilir.

BSMV mükellefi olan kurumlar, özel sektör bono itfa gelirleri ve vade beklenmeksizin satışı nedeniyle lehe alınan paralar üzerinden %5 oranında BSMV’ye tabidir.

 

Halka Arz Başvuru Yerleri
Tüm Şubelerimiz
Ankara Yatırım Merkezi
Web Şubem
Telefon Bankacılığı

Sirküler için tıklayınız.
İzahname için tıklayınız.
Talep Formları için tıklayınız.

Yatırımcı Bilgilendirme Dökümanı için tıklayınız.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu